Výsledky v mezidobí mírně mění situaci na scéně

Publikováno: 11. 8. 2017

Úplné hodnocení transparentnosti financování politických stran představí Transparency International (TI) ve čtvrtek 12. října 2017, ale již nyní můžeme předat veřejnosti několik poznatků, které náš monitoring přinesl. Známe už například ceníkovou cenu inzerce stran v médiích a můžeme ji porovnat se skutečnými pohyby na volebních účtech. A vidíme, kdo masivně inzeruje v klasických médiích, a kdo volí jiné cesty (sociální sítě apod.).

Pohyby na účtech vs. cena obsazeného prostoru

Díky spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere můžeme říci, jaká by byla ceníková cena inzerce jednotlivých stran v období od začátku kampaně 2. května do 30. srpna 2017 (a to v tištěných médiích, na venkovních plochách a v omezené míře i na internetu). Seznam zdrojů najdete zde. A díky monitoringu volebních účtů stran (vyžadovaných povinně novelami volebních zákonů č. 302/2016 Sb. a č. 322/2016 Sb.) můžeme říci, kolik strany z účtů vyplatily za stejné období.

Na první pohled mohou udivit velké disproporce mezi zjištěnými částkami. Některé strany pokryly prostor, jehož ceníková cena je několikanásobně vyšší oproti částkám, které odešly z jejich účtů. Situace se dokonce zdá ještě rozporuplnější, uvážíme-li, že celkové výdaje z účtů zahrnují i veškeré další náklady na kampaň (tedy nejen inzerci, ale i pořádání veřejných akcí, cestovné, náklady na práci volebních týmů apod.).

Lze z toho ale vyvodit jediný jistý závěr: některé strany zkrátka dokázaly získat inzerci za ceny výrazně nižší, než kdyby si ji kupovaly za oficiální ceníkové ceny poskytovatelů. Anebo jinými slovy: dokázaly za zlomek ceny pokrýt výrazně větší prostor v médiích, než jejich konkurence. Co jasné není, zda některé nefinancovaly kampaň jinými cestami než těmi, které umožňuje legislativa.

„S informacemi je nutno nakládat nanejvýš opatrně a nevyvozovat z nich unáhlené závěry, přestože se z nich dají vyčíst jisté tendence ve vedení kampaně. Vágnost dat je ovšem také podnětem k zamyšlení nad platnou legislativou a reálným stavem politických financí,“ říká Ondřej Cakl, koordinátor monitoringu TI.

Co je to ceníková cena?

Ceníková cena je v případě mediatypu „tisk“ získávána z ceníků jednotlivých médií, a na úrovni každého zveřejnění reklamy je přiřazována k jednotlivým reklamním sdělením. Tato informace je následně propojena s metodickým popisem reklamy, který mimo jiné identifikuje reklamního zadavatele. Sloučením hodnot inzerátů jednoho zadavatele je pak možné říci, kolik reklamního prostoru (v ceníkové hodnotě) za určité období a v rámci monitorovaných zdrojů každý zmonitorovaný zadavatel využil. Dle Nielsen Admosphere je v případě mediatypů „OOH“ (out of home, reklama mimo domov) a „internet“ ceníková hodnota získávána z reklamních deklarací jednotlivých provozovatelů.

Strany si samozřejmě s poskytovately prostoru mohou dohodnout slevy, jako každý jiný klient. Zákon nově ukládá stranám, aby v nákladech na volební kampaň reflektovali cenu obvyklou, nikoliv cenu se slevou či bezúplatné plnění.

Jakou hodnotu v ceníkových cenách má tedy současná politická inzerce?

Politické strany a organizace, 1. května – 31. srpna 2017 Ceníková hodnota reklamního prostoru
REALISTÉ  47 502 000 Kč
ANO 2011  25 759 000 Kč
Občanská demokratická strana  17 445 000 Kč
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová  12 274 000 Kč
Česká strana sociálně demokratická  10 955 000 Kč
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  9 377 000 Kč
TOP 09  8 790 000 Kč
Referendum o Evropské unii  4 896 000 Kč
Občanská demokratická aliance  4 193 000 Kč
MÁME NA VÍC  2 169 000 Kč
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)  1 053 000 Kč
Komunistická strana Čech a Moravy  457 000 Kč
Strana zelených  258 000 Kč
Strana svobodných občanů  39 000 Kč
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka  28 000 Kč

Zdroj: Nielsen Admosphere (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-Nielsen Admosphere). Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring.

Dodejme, že některé politické subjekty, které v březnu nefigurovaly v průzkumech jako potenciální adepti do Parlamentu, rozjely viditelnou propagaci (Referendum o Evropské unii, Občanská demokratická aliance, Máme na víc, SPR-RSČ), zatímco jiné, které se už tehdy pohybovaly kolem tříprocentní hranice pro vstup do Sněmovny, v sledovaných médiích téměř neinzerovaly (Piráti, SPO). Proto se liší seznam stran, které inzerovaly v médiích, od seznamu výdajů z účtů.

Kolik peněz odešlo z volebních účtů stran?

Politické strany a organizace, 2. května – 3. října 2017 Celkové výdaje z volebního účtu strany
REALISTÉ 8 561 180 Kč
ANO 2011 16 340 334 Kč
Občanská demokratická strana 19 107 737 Kč
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 18 670 793 Kč
Česká strana sociálně demokratická 13 279 005 Kč
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 054 920 Kč
TOP 09 19 105 938 Kč
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 7 440 561 Kč
Komunistická strana Čech a Moravy 3 264 596 Kč
Strana zelených 6 262 440 Kč
Strana svobodných občanů 1 703 078 Kč
Pirátská strana 4 010 326 Kč
Strana práv občanů 2 323 337 Kč

Zdroj: TI

Jsou volební účty prokazatelně jediným zdrojem financování kampaní?

Přestože by strany měly dle zákona z tzv. volebních účtů financovat veškeré náklady spojené s předvolební kampaní (více zde), existují signály, že tomu tak není.

Zákon není v některých ohledech zcela jasný, ale většinu povinností definuje zřetelně. Například povinnost stran zaplatit volební kauce z transparentního účtu. Tato úhrada je nákladem spojeným s volbami, a proto by měla být uhrazena prostřednictvím tzv. transparentního volebního účtu. Realita je ale jiná.

Z analýzy volebních účtů jsou tyto transakce jednoduše dohledatelné pouze na účtech šesti stran. „Pokud strany platily kauce z jiných účtů, na které není vidět, je otázkou zda odsud neplatí i řadu dalších výdajů,”obává se expert na monitoring Petr Vymětal (FMV VŠE).

ERRATA: Dle novější interpretace ÚDHPSH kauce nákladem kampaně není a je tedy legální zaplatit ji z jiného účtu. Jediný závěr, který můžeme učinit je, že strany platily kauce z různých účtů, včetně těch, které v transparentním režimu nejsou.

Jaké další informace díky monitoringu přineseme

Na monitoringu se podílí několik nezávislých organizací, jejichž expertíza se značně liší; vzájemně se doplňujeme. TI sleduje finance na volebních účtech a otevřenost stran v komunikaci s voliči. Data o placených příspěvcích na sociálních sítích a jejich impaktu poskytují Socialbakers, monitoring mediálního pokrytí inzercí zajišťuje zmíněná společnost Nielsen Admosphere. Díky DataWeps budeme s to zpřehlednit i „viditelnost“ stran v mediálním prostoru (tj. např. jak často je ta která strana zmiňována v textech na internetu.).

Díky této široké spolupráci bude možné ve výsledku zúžit (ale nikoliv vyplnit) mezery mezi informacemi o financování, které lze z otevřených zdrojů najít, a reálnými náklady na kampaň.

Budeme tedy schopni určit, kolik skutečně odešlo v daném období z transparentních účtů, kolik mediálního prostoru strany pokryly a kolik by je to stálo „dle ceníku“. Budeme schopni tato data porovnat s jejich reálnou viditelností (přinejmenším na internetu), a jednotlivě i identifikovat, zda úspěšnost v „sycení“ médií (zejména sociálních) souvisí s náklady, které můžeme prokázat (např. s placenými posty).

Náklady na inzerci představují pouze část monitoringu politických kampaní, který ve výsledku povede k hodnocení otevřenosti stran. Závěrečné hodnocení zveřejníme 5. října. 2017 zde, na www.transparentnivolby.cz. Už nyní zde ale zveřejňujeme aktuální informace o dění na účtech stran a především „Příručku“, která pomáhá orientovat se ve volební legislativě i mediálních souvislostech.

*Ilustrační obrázek zachycuje výpis výdajů z volebních účtů k 1.10.2017 (až na jednu výjimku: KSČM neposkytuje synchronní přístup ke svému volebnímu účtu, pouze pdf výpisy se zpětnou platností, a ty teprve zpracováváme).

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >