Kritéria dobré praxe financování kampaně

Publikováno: 10. 12. 2017

 

Prezidentské volby 2018

 

1)  Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

2)  Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

3) Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?  Má kandidát nějaká pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat?

4)  Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň? Neptáme se na zákonný limit, ale reálný odhad nákladů kampaně a informace, za co hodlá peníze v kampani utratit.

5)  Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, rozdělenou alespoň přibližně takto:

mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu,

inzerce, propagace, PR, audio-vizuální produkce,

náklady kanceláře, náklady na kontaktní kampaň (doprava, ubytování apod.),

náklady na dobrovolníky?

Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Zveřejňuje kandidát, kolik přibližně stál sběr podpisů na petiční archy pod kandidaturu (pokud sbíral podpisy občanů)?

Zveřejňuje i odhad a reálná data nákladů, které ve prospěch jeho kampaně vydala podporující politická strana – pokud nějakou (finanční) podporu od politického subjektu obdržel?

6) Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

7)  Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Facebook: ___ %

Ostatní sociální sítě: ___ %

On-line média: ___ %

Ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords apod.):  ___ %

 

8)   Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)? Uvádí také jiné komunikační kanály, které v kampani využívá (weby, sociální sítě, YouTube kanály a jiné.)?

9)  Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu, jenž se na kampani podílí ve formě strategického plánování akcí, jejich organizace aj. s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

10) Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

 

„Zveřejněním“ míníme, že informace je snadno zjistitelná z jednoho zdroje – ideálně z oficiální webové stránky kandidáta, nebo například z komplexní tiskové zprávy (pokrývající výše uvedená témata) pro média.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >