Kolik dáváme stranám peněz prostřednictvím svého hlasu

Publikováno: 20. 8. 2017

Před volbami je dobré si připomenout, že zásadní část rozpočtu stran tvoří, ať chceme či ne, naše příspěvky, a to jednak prostřednictvím podpory ze státního rozpočtu, ale i formou odměny za voličský hlas. Bez našeho přispění by se demokratické fungování státu neobešlo. A současně nám to jako voličům dává právo požadovat průhledné nakládání s finančními prostředky na kampaně.

 

Strany dostávají příspěvek od státu

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, mají strany nárok na:

Státní příspěvek na činnost, který zahrnuje:

  1. a) stálý příspěvek,
  2. b) příspěvek na mandát.

Nárok na stálý příspěvek vzniká straně, která získala ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nenavyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč. Oba dva příspěvky se také označují jako tzv. příspěvek na činnost a jejich smyslem je podpora konkurenčního prostředí, neboť nárok na státní podporu mají i malé strany, které momentálně nejsou v parlamentu reprezentovány.

 

Volební náklady hradíme zvlášť – za každý hlas získá strana 100 Kč

Podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky mají strany dále nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů.

Politické straně, která ve volbách získala nejméně 1,5 % z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

Takže se dá také tvrdit, že každý volič, který hlas straně odevzdá, jí ze státního rozpočtu přikazuje minimálně 25 Kč ročně, pokud nejsou vyhlášeny předčasné volby. Voliči, kteří šli k volbám a kteří odevzdali svůj hlas straně, jež získala minimálně ono 1,5 % hlasů, se tak de facto nepřímo stávají plátci pravidelných ročních poplatků straně.

Na druhou stranu, s volbami se – kromě nákladů na předvolební kampaň, pojí také nutné náklady spojené s kandidaturou v podobě tzv. volebních kaucí.

 

Co je „volební kauce“

Politické strany musí uhradit tzv. příspěvek na volební náklady ve výši 19 000 Kč za každý volební obvod (tj. kraj), ve kterém kandidují (tzn. pokud strana kandiduje celorepublikově a sama (nikoli v koalici) pak za 14 krajů jde o částku 266 000,- Kč. Volební kauce se vrací těm stranám, jejichž kandidátní listiny nebyly ministerstvem vnitra zaregistrovány.

O důvod víc k monitoringu financování kampaně

Strany a hnutí hospodaří (vedle darů) s finančními prostředky státu, a požadavek na větší míru transparentnosti je proto plně legitimní.

Kritéria dobré praxe nejsou adresována pouze politickým stranám a hnutím. Naopak bychom byli rádi, aby se stala obecným základem do budoucna pro všechny, bez ohledu na velikost rozpočtu, počtu členů, získaných hlasů od voličů anebo způsobu vedení kampaně.

-pv-

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >