Strana zelených
1,1

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

Přesnou strukturu uvedla strana v dotazníku s tím, že v průběhu září tyto informace zveřejní i na svém webu.

Kampaň v tištěných médiích: 3 %

billboardy a plakáty: 14 % (billboardy nepoužívají, jde o náklady na outdoorovou reklamu převážně v hromadné dopravě)
kampaň v on-line médiích: 31 %
kontaktní část kampaně (mítinky, akce pro veřejnost atp.): 16 %
ostatní náklady: 36 % (v tom zejména kreativa a produkce, osobní náklady, PR apod.)

1

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana poskytla informaci na vyžádání (dotazník), a to detailně:

Facebook: 5%
Ostatní sociální sítě: 1%
On-line média: 15%
AdWords: 18%
Ostatní náklady kampaně na internetu: 61 % (produkce obsahu a videí, kreativa, lidské zdroje).

 

2

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Veškeré účty Strany zelených jsou transparentní a přehledně označené a odkazy na ně jsou uvedeny na webu.
a) TÚ volební
b) TÚ dary

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Strana má velmi detailní a veřejně přístupný přehled příjmů. Včetně oblastního dělení.

Předpokládaný fundraising celkem: 15 %
Vklad strany: 85%
Část výdajů je kryta kontokorentním úvěrem u Fio banky – odkaz o čerpání je opět na stranických webových stránkách.

1

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana zveřejňuje úplný seznam dárců.

1

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Strana spolupracuje se spolkem Mladí Zelení, kteří nemusí být zapsaní u www.udhpsh.cz. Informace je zveřejněna na webu. Jiná spolupráce nebyla na webu úřadu k nalezení.

1

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Akce jsou zveřejněné, průběžně aktualizované.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Strana zveřejňuje jmenovitě členy volebního týmu a podílníky na kampani.

1

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana využívá standardní repertoár on-line platforem, relevantní informace o sestavě kandidátů jsou veřejné.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >