Svobodní
2,2

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

6,2 mil. – Informace nebyla veřejná, a strana uvedla strukturu výdajů jen v dotazníku, stejně jako plánované náklady. Informace považují za interní. Zprávu o financování kampaně údajně zveřejní v zákonné lhůtě po volbách.

kampaň v tištěných médiích: 5 %
billboardy a plakáty: 40 %
kampaň v on-line médiích: 20 %
kontaktní část kampaně (mítinky, akce pro veřejnost atp.): 25 %
ostatní náklady: 10 %

3

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana tento výdaj nezveřejňuje a ani ho údajně sama nezná, přestože prokazatelně vydává platby za facebookovou kampaň a další on-line propagaci.

5

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Platby na volebním účtu jsou popsány přehledně, každá položka jednoznačně signalizuje účel platby.

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Strana zprovoznila samostatnou podstránku věnovanou financování kampaně, na které jsou dostupné jak informace o darech a bezúplatných plněních, tak linky na transparentní účty.

1

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Dary údajně evidují v interním systému, a výstup byl (22.10.) spuštěn na internetové stránce strany (viz výše). Zveřejněni jsou také dárci nefinančního plnění.

1

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Strana se odkazuje na to, že zvažuje tuto informaci uvést ve zprávě po volbách. A to přesto, že jsou strany povinny započítat výdaje na kampaň třetích osob, pokud tyto podporují jejich kampaň s jejich vědomím.

2

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Strana má kalendář akcí na oficiálních stránkách​. Akce jsou také vypisovány na facebookovém profilu.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Nedohledatelné. Ani na webu ani v dotazníku.

5

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana má aktivní domovskou stránku, Twitter a Facebook, o kandidátech informuje.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >