Starostové a nezávislí
1,5

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

50 mil. – Celková částka je zveřejněna na oficiální stránce strany. Další strukturace nikoliv.

2

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana poskytla informaci na vyžádání (dotazník), a to detailně:

Facebook: 20 %
Youtube: 10 %
GDN search: 3 %
Přímý nákup: 53 %
RTB: 15 %

2

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Popsané, ale nesoustavně, objevují se i nepopsané položky a velmi mnoho plateb kartou bez uvedení detailů.

3

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

V dotazníku strana uvedla, že struktura příjmů ještě není hotová, ale poskytla hrubý odhad. Konkrétní rozložení příjmové stránky rozpočtu strana ještě řeší.

dary individuálních dárců (FO): 15 %
sponzorské dary (PO): 35 %
dary členské základny nad 50 tis. Kč: 5 %
vklad strany: 20 %
půjčky: 0 %
úvěry/kontokorent: 25-30 %

2

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Všechny dary jsou kryté darovací smlouvou, evidované na webu, darovací smlouvy jsou uzavírány na centrální úrovni.

1

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Politická strana v odpovědi uvedla, že s žádnou třetí stranou v rámci kampaně nespolupracuje.

1

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Strana sdílí informace na FB a má kvalitní kalendář akcí.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Strana uvádí jak složení volebního štábu, tak i roli jednotlivých osob. Strana také uvádí spolupráci s agenturou BeefBrothers a zapojení přibližně čtyřiceti dobrovolníků.

1

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana využívá celý repertoár on-line a sociálních médií a relevantní informace jsou zde k dispozici.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >