Pirátská strana
1,1

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

Volební rozpočet je k dispozici veřejnosti, strana také informuje o krajských výdajích, celkovou sumu určuje na: 4,5 milionu (centrální kampaň) + 2 miliony (krajské výdaje) + 1,5 milionu (odhad příjmů z fundraisingu) = 8 milionů korun.

Předpokládané rozdělení:

kampaň v tištěných médiích: 0 %
billboardy a plakáty: 5 %
kampaň v on-line médiích: 35 %
kontaktní část kampaně (mítinky, akce pro veřejnost atp.): 40 %
ostatní náklady: 20 %

1

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana má detailní strukturu on-line výdajů, kterou také zveřejňuje.

Facebook: 70 %
Ostatní sociální sítě: 0 %
On-line média: 0 %
AdWords: 30 %
Ostatní náklady kampaně na internetu: 0 %

1

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Údaje na volebním účtu jsou popsány, každá položka jednoznačně signalizuje účel platby.

a) volební
b) dary

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Strana zveřejňuje strukturu příjmů a uvádí ji na stránkách, resp. veřejně.

Dary individuálních dárců (FO): 17 %
sponzorské dary (PO): 8 %
dary členské základny nad 50 tis. Kč: 0 %
vklad strany: 75 %
půjčky: 0 %
úvěry/kontokorent: 0 %

1

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana zveřejňuje přehled příjmů, včetně nefinančního plnění a smluv. Strana eviduje i dobrovolnou propagaci (polepy aut, samolepky u fanoušků).

1

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Dle odpovědi v dotazníku strana nespolupracuje na kampani se třetími osobami.

1

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Akce jsou zveřejněné, průběžně aktualizované.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Strana nemá speciální veřejný zdroj informací o týmu, ale zpřehledňuje personální strukturu a na dotaz popisuje přesné složení volebního týmu, stejně jako PR agentury, které pro stranu pracují: Jakub Horák, AdHackers, Stario. Krajské koordinátory strana zveřejňuje.

2

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana zaslala adresy a linky na sociální média i webové stránky, struktura strany, informace o kandidátech je z nich pochopitelná.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >