logo ODS
2,5

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

80 mil. – V médiích je dohledatelná celková částka (odhad), MediaGuru.

3

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana tento výdaj nezveřejňuje.

5

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Přehledné popsané výdaje na volebních účtech, každá položka jednoznačně signalizuje účel platby. Volební účettransparentní účet.

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Odvolávají se na transparentní účet, rozdělení ještě neprovedli.

5

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana identifikuje dárce, rozděluje dary na „dar hlavní kanceláři“, „dar konkrétnímu regionálnímu sdružení“ a „konkrétnímu oblastnímu sdružení“. Strana vede dva transparentní účty: FIO; KB.

2

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

V dotazníku poukazují na fakt, institut třetí osoby se týká těch, kdo spolupracují bez vědomí stran.

2

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Akce jsou zveřejněné, průběžně aktualizované, plán je znám dopředu.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Tým je zveřejněn částečně (předsednictví a členové hlavní kanceláře). Role jednotlivých členů/část týmu zveřejněna částečně. Uvádí, že „V kampani využíváme členskou základnu, kandidáti případně své přátele a rodinné příslušníky“. Uvádí ale PR agenturu – Komplot (SK).

3

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana využívá on-line média, informace okandidátech jsou tedy dostupné, stejně jako struktura strany a regionálních poboček (pouze na jejich homepage).

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >