logo KSČM
2,1

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

30 mil. Kč – Strana informovala média o předpokládaných nákladech, viz MediaGuru.
​ O struktuře nákladů se vyjádřila pouze do dotazníku.

Kampaň v tištěných médiích: 28 %
billboardy a plakáty: 12 %
kampaň v on-line médiích: 20 %
kontaktní část kampaně (mítinky, akce pro veřejnost atp.): 23 %
ostatní náklady: 17 %

2

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana poskytla informaci na vyžádání alespoň orientačně, uvádí možnost rozdílu o 1-2%.
Facebook: 20 %
Ostatní sociální sítě: 10 %
On-line média: 60 %
Ostatní náklady kampaně na internetu: 10 %

2

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Strana publikuje pouze výpisy z účtu zpětně za jeden měsíc ve formátu pdf.

3

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Strana sdělila v dotazníku, že její vklad tvoří 100% financování kampaně. Dotace volebního účtu je viditelná. Volební účet však není plně transparentní.

3

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana eviduje dary na centrální úrovni, ale nemá zveřejněný seznam dárců. Poskytuje částečné informace o nefinančním plnění.

2

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Dle vyjádření do dotazníku strana nespolupracuje se třetími osobami (s povinností registrace). Na webu má však strana označeny jako partnery Haló noviny a European Left, jejichž podíl a status v tomto ohledu nejsou jasné.

1

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Strana má kalendář, ale není příliš obsáhlý, úplný a aktuální. Sdílí jen některé informace na Facebooku. Strana neuvádí malé akce spojené s rozdáváním letáků členy strany a kandidáty při kontaktní kampani.

2

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Strana sice uvádí jméno hlavního vedoucího kampaně (Jiří Dolejš), avšak ostatní informace jsou obecné a nejsou veřejně přístupné. Mezi PR agenturami uvádí Futuru a.s. a Profil s.r.o.

3

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana zaslala adresy a linky na sociální media i webové stránky, struktura strany a regionálních poboček je z nich pochopitelná.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >