2,7

90 mil. – Celková částka je zveřejněna v relevantních/autorizovaných zdrojích (rozhovor s předsedou, soc. média strany.) Aktuální informace o čerpání nelze najít. Plánované náklady jsou zveřejněny na MediaGuru.

Plánované náklady. Sděluje subjekt oficiálně odhad celkových výdajů? Má veřejný předběžný rozpočet?

90 mil. – Celková částka je zveřejněna v relevantních/autorizovaných zdrojích (rozhovor s předsedou, soc. média strany.) Aktuální informace o čerpání rozpočtu nelze najít. Plánované náklady jsou zveřejněny na MediaGuru.

3

On-line výdaje. Dovede subjekt oddělit výdaje na on-line propagaci od ostatních a stanovit poměr jednotlivých typů nákladů? Je tato informace veřejná?

Strana tento výdaj nezveřejňuje, přestože jsme prokazatelně zaznamenali významné výdaje v on-line prostředí (Facebook, on-line média). TÚ: Komerční banka.

5

Transparentní účty. Jsou údaje na účtech přehledné, označené a pečlivě popsané?

Údaje jsou popsané, ale objevují se i nepopsané položky, nerozklíčovatelné popisy účelů platby. TÚ volební; TÚ dary a příspěvky na provozní činnost.

2

Struktura příjmů. Zveřejňuje subjekt informace o darech, sponzorských darech, darech členské základny nad 50 tis. Kč, svém vkladu jako strany, půjčkách, úvěrech/kontokorentu?

Nedohledatelné.

5

Transparentní administrace darů v rámci strany. Jak pečlivě, přesně a veřejně subjekt eviduje dary?

Strana má pouze seznam dárců za rok 2017: fyzické i právnické osoby.

2

Třetí osoby. Poskytuje subjekt informace o spolupráci třetích osob, které podporují jeho kampaň?

Informaci nelze získat vůbec.

3

Volební akce. Informuje subjekt veřejně o programu svých volebních akcí? Existuje kalendář? Lze posoudit, kdy subjekt organizuje kampaň?

Akce jsou zveřejněné a průběžně aktualizované: Kalendář akcí.

1

Volební tým a dobrovolníci v kampani. Zveřejňuje strana seznam všech lidí (skupin, agentur apod.), kteří se podílejí na kampani? Udává informace o počtu dobrovolníků?​

Tým je zveřejněn pouze částečně, role v rámci kampaně nejsou specifikovány. Informace o dobrovolnících a spolupracujících agenturách není dohledatelná.

3

Komunikační kanály. Jsou snadno dostupné stránky strany, sociální profily, a jsou na nich relevantní informace o kandidátech a kampani?

Strana využívá veškeré dostupné komunikační kanály, její kandidáti a postup kampaně jsou viditelně prezentováni.

1

Monitorujeme tyto strany

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >