Kritéria dobré praxe financování kampaně

Publikováno: 10. 12. 2017

 

Prezidentské volby 2018

1)  Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Transparentní účet coby bankovní produkt nezaručuje průhlednost a srozumitelnost financování kampaně, pokud není veden pečlivě a přehledně…

 

2)  Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Vyhledávat transakce na internetových transaprentních účtech je velmi pracné, proto považujeme za dobrou praxi, pokud celkové předběžné či aktualizované náklady kandidát zveřejňuje i např. na domovské stránce.

 

3) Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?  Má kandidát nějaká pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat?

Na pravidlech přijímání darů závisí důvěryhodnost kandidáta, proto je nutné, aby deklaroval, odkud hodlá kampaň financovat.

 

4)  Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň? Neptáme se na zákonný limit, ale reálný odhad nákladů kampaně a informace, za co hodlá peníze v kampani utratit.

Deklarace zdrojů jde ruku v ruce s nutností deklarace za co a kolik hodlá kandidát v kampani utrácet. Sledujeme tedy, zda zveřejňuje celkový odhad, a dále přesnější rozpočet:

 

5)  Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, rozdělenou alespoň přibližně takto:

mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu,

inzerce, propagace, PR, audio-vizuální produkce,

náklady kanceláře, náklady na kontaktní kampaň (doprava, ubytování apod.),

náklady na dobrovolníky?

Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Zveřejňuje kandidát, kolik přibližně stál sběr podpisů na petiční archy pod kandidaturu (pokud sbíral podpisy občanů)?

Zveřejňuje i odhad a reálná data nákladů, které ve prospěch jeho kampaně vydala podporující politická strana – pokud nějakou (finanční) podporu od politického subjektu obdržel?

 

6) Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Zde jde specificky o výdaje na propagaci, neboť značná část nákladů kampaně je provozního rázu. Je vhodné, aby kandidáti sdělili voličům, kolik hodlají utratit právě za komunikaci s nimi.

 

7)  Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Facebook: ___ %

Ostatní sociální sítě: ___ %

On-line média: ___ %

Ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords apod.):  ___ %

Význam on-line kampaně prudce vzrostl za posledních pět let, a proto jsou jak celkové sumy, tak jejich rozklad čím dále důležitějším údajem.

 

8)   Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)? Uvádí také jiné komunikační kanály, které v kampani využívá (weby, sociální sítě, YouTube kanály a jiné.)?

Pro odlišení akcí pořádaných v rámci kampaně (od všech ostatních, kdy např. kandidát vykonává svou politickou či státnickou funkci) je vhodné, aby byl znám jejich kalendář dopředu.

 

9)  Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu, jenž se na kampani podílí ve formě strategického plánování akcí, jejich organizace aj. s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Pro porozumění strategii kampaně je nutné znát personální složení jejího výkonného týmu…

 

10) Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

… a totéž platí o znalosti těch, kdo se podílejí na propagační části kampaně, ať už individuálně nebo v rámci firem, studií a agentur.

 

 

„Zveřejněním“ míníme, že informace je snadno zjistitelná z jednoho zdroje – ideálně z oficiální webové stránky kandidáta, nebo například z komplexní tiskové zprávy (pokrývající výše uvedená témata) pro média.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >