Vratislav Kulhánek

Vratislav Kulhánek
3,2

Kandidát je dominantně podporován Pavlem Sehnalem (ODA). Mnoho  transakcí na TÚ je popsáno velmi vágně, např. jako „přípravné práce“. Kampaň je výrazná v on-line prostoru.

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Kandidát má sice popsané všechny transakce, ale minimálně u poloviny z nich se objevuje popisek „přípravné práce“. TÚ je veden u Fiobanky (2301275744/2010) a dostupný online zde.

3

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta je dohledatelný seznam dárců.  

1

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Od dárců je vyžadováno pouze vyplnění formuláře darovací smlouvy. Již při startu kampaně bylo uvedeno, že jeho kampaň bude financovat ODA. Na začátku prosince byla v médiích uvedena částka 6 mil. Kč, která byla dosud vybrána na transparentním účtu.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Na webových stránkách kandidáta ani v médiích není zveřejněna suma plánovaných výdajů ani struktura výdajů.

5

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Na webových stránkách kandidáta ani v médiích není zveřejněna suma plánovaných výdajů ani struktura výdajů.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Struktura placené propagace není dohledatelná ani na webových stránkách kandidáta, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento údaj nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné na facebookovém profilu kandidáta.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Na webových stránkách kandidáta je zveřejněn jeho volební tým se jmény a pozicemi členů týmu.

1

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát neplánuje využít služeb PR agentur, podle informací, které poskytl médiím.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >