petr hannig
3,4

Podstatnou část kampaně kandidát vede svépomocí, nízkonákladově, a jediné významnější výdaje jsou za rozhlasové a televizní spoty. Má nejméně transakcí na účtu a dary často vrací zpět donorům.

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Každá položka je popsaná a účel platby identifikovatelný. TÚ je veden u Fiobanky (2901250217/2010) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta není dohledatelný seznam dárců. Webové stránky odkazují pouze na transparentní účet, přičemž dárci jsou žádáni o vyplnění formuláře, aby bylo možné dar identifikovat. Dárci jsou upozorněni, že na transparentní účet není možné přispívat anonymně. Na webových stránkách je uveden odkaz „Přehled nepeněžního plnění“, kde ale po rozkliknutí nejsou uvedeny žádné informace.

5

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Kandidát vyžaduje od dárců pouze vyplnění formuláře sloužícího k identifikaci daru a také upozorňuje, že není možné přispívat na TÚ anonymně. Kandidát v e-mailu TI uvedl, že jeho kampaň není sponzorována „z bussinesu“. Na začátku prosince bylo uvedeno, že kandidát dosud získal od svých příznivců 3 200 Kč.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Na webových stránkách kandidáta ani v médiích není zveřejněna suma plánovaných výdajů ani struktura výdajů.

5

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Nelze dohledat strukturu výdajů na webových stránkách, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Struktura placené propagace není dohledatelná ani na webových stránkách kandidáta, ani na sociálních sítích. Z informací, které kandidát poskytl TI a médiím, vyplývá, že bude zcela minimalizovat veškeré náklady, a pokud neobdrží signifikantní peněžní dary, bude se účastnit pouze akcí na pozvání. 

3

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento údaj nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné na webových stránkách kandidáta, nicméně informace jsou zveřejněny v sekci pro média, jelikož kandidát nemá kalendář akcí.  

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Kandidát uvádí, že kampaň organizuje sám. Na webových stránkách kandidáta není volební tým dohledatelný.  

3

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát neplánuje využít služeb PR agentur, podle informací z médií ale využívá služeb studia Grand a Jana Sedláčka.  

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >