Pavel Fischer

pavel fischer
2,7

Kandidát má poměrně vysoký počet dárců, drobných i větších, a to z ČR i ze zahraničí (Fontis Family Office, Kaete und Karolin Ad).

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Každá položka je popsaná a účel platby identifikovatelný. TÚ je veden u Fiobanky (2001304080/2010) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta není dohledatelný seznam dárců. Webové stránky odkazují pouze na transparentní účet, přičemž dárci jsou žádáni o vyplnění formuláře darovací smlouvy.  

5

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Od dárců je vyžadováno pouze vyplnění formuláře darovací smlouvy. Na začátku prosince bylo v médiích zveřejněno, že kandidát dosud vybral cca 4 mil. Kč, včetně darů ze zahraničí.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Kandidát tiskové konferenci koncem listopadu jednoznačně uvedl, že jeho kampaň bude stát 10-15 mil. Kč. 

1

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Nelze dohledat strukturu výdajů na webových stránkách, sociálních sítích, ale na tiskové konferenci kandidát naznačil předpokládané náklady a kativity v kampani. Z uvedených infromací lze vyvodit, že některé výdaje budou využity na billboardovou a letákovou kampaň, značná část má jít na kontaktní setkání.

4

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Informace jsou částečně dohledatelné v médiích, nicméně jsou velmi obecné a nelze z nich vyvodit přesnou strukturu placené propagace.

3

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné na webových stránkách i facebookovém profilu kandidáta a jsou průběžně aktualizované i zpětně dohledatelné. Webové stránky kandidáta odkazují na jeho profil na Facebooku, Twitteru, Youtube a Linkedin.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Na webových stránkách kandidáta je zveřejněn jeho volební tým včetně jmen a rolí členů týmu.

1

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát na svých webových stránkách nezveřejňuje spolupracující agentury. Webové stránky zpracovává Agentura CEZAA, s.r.o. Z informací v médiích vyplývá, že spolupracuje s HB Media a Jazz Communications.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >