Mirek Topolánek

mirek topolánek
3,6

Má řadu dárců, drobných i významných, byť do kampaně vstoupil až v listopadu. Sponzorován je několika vlivnými podnikatelskými subjekty i vlivovými skupinami (Richard Benýšek – spolupráce s PPF, Daniel Křetínský (EPH), Jaromír Beneš (PFW), Ocelářská a.s.). Příznačné je široké zastoupení sponzorů z řad členů ODS či bývalých ministrů z jeho vlády (Alexandr Vondra, Ivan Langer, Tomáš Julínek, Alexandra Udženija, Milan Richter, Jiří Kittner, Jan Veverka ad.).

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Každá položka je popsaná a účel platby identifikovatelný. TÚ je veden u České spořitelny (3084338183/0800) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta není dohledatelný seznam dárců.

5

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Na webových stránkách kandidáta není struktura příjmů dohledatelná.  

5

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Plánované výdaje na kampaň jsou podle informací uveřejněných v médiích v polovině prosince zhruba 10-12 mil. Kč. Jinde uvádí, že se „bude pohybovat v polovině zákonného limitu“ (40 mil.Kč).

3

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Dohledat strukturu výdajů na webových stránkách, sociálních sítích, ani v médiích nelze.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Struktura PR není dohledatelná.

5

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento údaj nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné na webových stránkách a facebookovém profilu kandidáta, a to i zpětně. Webové stránky kandidáta odkazují přímo na jeho vyjádření na Facebooku a Twitteru, na fotografie na Flickeru či na videa na Youtube.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Na webových stránkách kandidáta nejsou dohledatelné informace o volebním týmu. K dispozici jsou pouze informace z médií.

3

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Informace z médií: Klan, s.r.o. Webové stránky zpracovává CCG-Czech Communication Group s.r.o.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >