miloš zeman
4,4

Kandidát vede netransparentní kampaň, v níž koluje několik zásadních protimluvů, které znemožňují udělat si jasnou představu o její povaze. Kampaň (o které tvrdí, že ji nevede) je realizována externími subjekty, které ji financují z neznámých, neprůhledných zdrojů. Nezveřejňuje prakticky žádné informace, neboť subjekty realizující kampaň pracují „s jeho souhlasem“, tj. neregistrují se jako třetí osoby, a náklady kampaně budou muset vyúčtovat až po kampani.

Jeho transparentní účet se stal bizarní nástěnkou vzkazů a lidového humoru. Má sponzory mezi subjekty spojenými se zbrojařským holdingem CSG – Nekola (Excalibur International), DAKO-CZ a Composite Components (Rusek, Tatra Trucks).

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Každá položka je popsaná a účel platby identifikovatelný. TÚ je veden u Fiobanky (2501277007/2010) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta není dohledatelný seznam dárců. Webové stránky odkazují pouze na transparentní účet, přičemž dárci jsou žádáni o vyplnění formuláře darovací smlouvy.

5

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Od dárců je vyžadováno pouze vyplnění formuláře darovací smlouvy. Do začátku prosince vybral kandidát na drobných darech od svých příznivců cca 470 000 Kč.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Kandidát již při ohlášení kandidatury oznámil, že nepovede žádnou volební kampaň.

5

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Nelze dohledat ani strukturu výdajů na webových stránkách, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Struktura PR není dohledatelná ani na webových stránkách kandidáta, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento údaj nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Na webových stránkách kandidáta nejsou zveřejněny žádné akce. Rovněž nejsou zveřejněny žádné akce na jeho facebookovém profilu. Webové stránky kandidáta odkazují na jeho facebookový a twitterový profil Zeman znovu. Tento spolek kampaň, včetně akcí, pořádá, o akcích informuje na FB jen zpětně.  Skutečné vazby mezi kandidátem a členy spolku nejsou zřejmé.

5

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Již při startu kampaně uvedl, že nebude jmenovat volební tým, jelikož kampaň nepovede. Nicméně měl kandidát vytvořený petiční tým, který se pravděpodobně přerodil v tým předvolební. V čele tohoto petičního týmu byla jeho žena Ivana Zemanová, další členkou byla podle médií Barbora Filipíková, členka spolku Zeman znovu (v čele s Vratislavem Mlynářem), který vede kampaň ve prospěch kandidáta. Známé není další personální složení spolku. Více v Mediáři…

5

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Viz výše. Kandidát již při ohlášení kandidatury oznámil, že nepovede žádnou volební kampaň a nebude spolupracovat s žádnou PR agenturou. Z médií naopak vyplývá, že se na kampani řada subjektů podílí, ale informace si protiřečí, jsou útržkovité, nespolehlivé.

5

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >