Marek Hilšer

marek hilšer
2,9

Kandidát má především drobné dárce, mezi nimiž jsou i podnikatelé (např. Dalibor Dědek, Boleslav Buzek). Podstatnou část kampaně kandidát vede svépomocí, nízkonákladově, většina výdajů v poslední době směřuje na propagaci na sociálních sítích.

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

TÚ je přehledný, je veden u Fiobanky (2500932815/2010) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta není dohledatelný seznam dárců. Webové stránky odkazují pouze na transparentní účet, přehled darů je možné získat až po pracném zpracování transakcí z TÚ. Nicméně kandidát na svých webových stránkách uvádí přehled nefinančního plnění, které je průběžně aktualizováno.

4

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Od dárců je vyžadováno pouze vyplnění formuláře darovací smlouvy. Kandidát v rozhovorech pro média uváděl, že se v kampani spoléhá na příspěvky od občanů a žádného sponzora sám nehledá, nicméně několik sponzorských příspěvků obdržel. V médiích byla na začátku prosince uvedena částka 450 000 Kč, které kandidát obdržel od občanů.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Kandidát v rozhovorech v médiích uvedl, že jeho kampaň je vedena s minimálními náklady.

1

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Strukturu výdajů nelze dohledat  na webových stránkách, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Struktura nákladů na propagaci není dohledatelná ani na webových stránkách kandidáta, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento výdaj nezveřejňuje, z TÚ se zdá, že vydává náklady pouze na facebook.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné a průběžně aktualizované na webových stránkách kandidáta i na jeho facebookovém profilu. Na webových stránkách kandidáta jsou uvedeny odkazy na jeho facebookový, twitterový a instagramový profil.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Na webových stránkách kandidáta je zveřejněn jeho volební tým i se jmény a pozicemi jednotlivých členů týmu.

1

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát uvedl v médiích, že nespolupracuje s žádnou PR a reklamní agenturou, na jeho webu to uvedeno není.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >