jiří hynek
3,2

Kandidát v kampani využívá PR podporu své strany – Realisté. Mezi sponzory, kteří se rekrutují z řad příznivců a členů strany, figuruje například Daniel Bartek (zakladatel firmy Ogilvy).

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Každá položka je popsaná a účel platby identifikovatelný. TÚ je veden u České spořitelny (3061372143/0800) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Kandidát na svých webových stránkách seznam přijatých peněžních darů, přehled přijatých nepeněžních darů a přehled dárců uvádí.

1

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Od dárců je vyžadováno pouze vyplnění formuláře darovací smlouvy. Viz.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Na webových stránkách kandidáta ani v médiích není zveřejněna suma plánovaných výdajů ani struktura výdajů.

5

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Nelze dohledat ani strukturu výdajů na webových stránkách, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

O nákladech na placenou propagaci nelze zjistit nic ani na webových stránkách kandidáta, sociálních sítích, ani v médiích.

5

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento údaj nezveřejňuje.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné na facebookovém profilu kandidáta i na jeho webových stránkách.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Kandidát nezvěřejňuje úplné informace o svých spolupracovnících na webových stránkách. Údaje však jsou dohledatelné v médiích

3

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Informace vyplývají z článků v médiích – spolupracuje se stranou Realisté (tj. s jejím PR týmem) a agenturou Creative Clinic.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >