Jiří Drahoš

jiří drahoš
3

Kandidát má řadu drobných dárců, ale ve srovnání s ostatními také jednoznačně nejvyšší podporu dárců z firemního sektoru. Řada z nich jsou majitelé velkých firem, společností a v některých případech i vlivových skupin, např. BPD Partners (Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský – Mostecká uhelná), Tomáš Krsek (Škoda Transportation), Luděk Sekyra, Dalibor Dědek, Martin Hájek, Jiří Michal (Zentiva), Ondřej Fryc (Mall), Libor Winkler (RSJ). Nejasný je sponzoring u některých dárců, kteří zasílají dary prostřednictvím účtu akční síně Vltavín s.r.o. Média otevřela otázku plateb firmě Whenever.

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Na volebním účtu je každá položka popsaná a účel platby identifikovatelný. TÚ je veden u Komerční banky (115-4337090257/0100) a dostupný online zde.

1

Dary. Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích?

Na webových stránkách kandidáta není dohledatelný seznam dárců. Webové stránky odkazují pouze na transparentní účet, přehled darů je možné získat až po pracném zpracování transakcí z TÚ.
5

Struktura příjmů. Zná a zveřejňuje kandidát předběžné zdroje financování kampaně?

Webové stránky kandidáta odkazují opět pouze na transparentní účet, tudíž struktura příjmů není dohledatelná. Kandidát vyžaduje od dárců pouze vyplnění formuláře sloužícího k identifikaci daru a také upozorňuje, že není možné přispívat na TÚ anonymně. V prosinci 2017 se v médiích objevila informace o částce 32 mil. Kč, které kandidát vybral od sponzorů a občanů. Nejasné jsou dary z účtu Aukční síně Vltavín popsané v poznámkách jako dary od konkrétních osob.

3

Výdaje kampaně. Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Na webových stránkách kandidáta není zveřejněna suma ani struktura plánovaných výdajů. V médiích byly v prosinci 2017 zveřejněny aktuální náklady na kampaň cca 20 mil. Kč, přičemž lze vyvodit, že některé náklady byly použity na billbordovou kampaň a na letáky. Na začátku prosince v pořadu Interview ČT24 sám kandidát odhadl aktuální výdaje na kampaň na cca 14 mil. Kč.

3

Struktura výdajů. Zveřejňuje kandidát odhad struktury rozložení veškerých nákladů na svou kampaň. Jsou tato data aktualizována (nikoli pouze na TÚ)?

Nelze dohledat ani strukturu výdajů na webových stránkách, sociálních sítích, ani v médiích. Viz předešlé kritérium.

5

Struktura PR. V jaké struktuře kandidát plánuje využívat placenou propagaci (billboardy, plakáty, inzerce v online médiích, inzerce v tištěných médiích, kontaktní část kampaně)?

Informace jsou částečně dohledatelné v médiích, nicméně jsou velmi obecné a nelze z nich vyvodit přesnou strukturu.

3

Online výdaje. Je zveřejněn poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích a internetových v vyhledávačích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu).

Kandidát tento typ výdajů nespecifikuje. (Viz výše.)  

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Akce jsou zveřejněné na webových stránkách kandidáta i na jeho facebookovém profilu a jsou zpětně dohledatelné. Kandidát odkazuje na svých webových stránkách na své účty na Twitteru a Facebooku.

1

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Ano. Na webových stránkách kandidáta je zveřejněn jeho volební tým včetně jmen a rolí jednotlivých členů týmu.

1

Spolupracující agentury. Zveřejňuje kandidát jména agentur a individuálních poradců (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát na svých webových stránkách nezveřejňuje spolupracující agentury. Webové stránky zpracovává společnost Whenever, s.r.o. Z transparentního účtu je zřejmá spolupráce s reklamní agenturou Česká produkční, s.r.o. Informace poskytl i médiím – viz článek na Mediář.cz.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >