Poslední změna stránek 14.10.2013

Tisková zpráva TI: Audit prezidentských voleb je nedůvěryhodný

TI:  Audit prezidentských voleb je nedůvěryhodný

Praha 9. 10. – Mandátový a imunitní výbor Senátu PČR včera zveřejnil výsledky auditu financování kampaní prezidentských kandidátů. Senátor Oberfalzer konstatoval, že zjištěná pochybení jsou pouze formálního charakteru a že nebylo možné očekávat více. Audit tak bohužel nijak nepřispěl k větší transparentnosti financování předvolebních kampaní. Hloubka auditu odpovídá dumpingové ceně a obchodnímu pozadí společnosti APOGEO Audit s.r.o., která jej prováděla.

Audit sice zjistil některá porušení zákona, ale nebyl natolik komplexní, aby rozptýlil pochyby o „čistém“ financování těchto kampaní, na které veřejnost tolik čeká. Nezabýval se například několikamilionovými příspěvky různých sdružení na podporu kandidátů.

Společnost APOGEO Audit s.r.o. zvítězila v otevřeném výběrovém řízení, jehož zadavatelem byla Kancelář Senátu a jediným kritériem byla cena. Zarážející je nejasné pozadí společnosti APOGEO Audit s.r.o., která má úzké obchodní vazby na investiční skupinu Natland, o jejímž propojení s podnikateli a lobbisty Tomášem Hrdličkou a Romanem Janouškem média v minulosti často spekulovala. APOGEO Audit s.r.o. vstoupilo do veřejného povědomí šetřením v kauze OPENCARD pro MHMP pod vedením P. Béma. Závěrečná zpráva opět neobsahovala zásadní negativní zjištění.

„Přestože výběr společnosti APOGEO Audit s.r.o. nelze po zákonné stránce zpochybnit, zadání a tomu odpovídající výsledky auditu nejsou dostačující. Aby se tato situace neopakovala, je nezbytně nutné změnit „děravý“ zákon o financování politických stran a zřídit nezávislý kontrolní orgán. Dokud se stav nezmění, budeme společně se sdružením Naši politici monitorovat financování volebních kampaní a prezentovat profily lidí, kteří tyto kampaně připravují a kteří za nimi stojí, stejně jako je tomu u nadcházejících sněmovních voleb“ dodává David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR.

Kontakt:

David Ondráčka (TI), tel: 605 814 786, ondracka@transparency.cz

 

Transparency International – Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, justici či organizovanému zločinu), TI také vyšetřuje konkrétní kauzy a poskytuje právní a vzdělávací služby. www.transparency.cz

Tags:

Comments are closed.