Poslední změna stránek 14.10.2013

Společná tisková zpráva

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 14. 8. 2013

Transparency International /TI/ vyzývá senátory, aby neotáleli a urychleně dokončili kontrolu vyúčtování prezidentské kampaně. TI a Naši politici s podporou Fondu Otakara Motejla a OSI zároveň chystají monitoring financování sněmovních voleb.

Prezidentské volby

Protikorupční organizace Transparency International a Naši politici vyzývají Senát PČR, aby dokončil audit financování prezidentských kampaní jednotlivých kandidátů a co nejdříve zveřejnil výsledky tohoto auditu. Nutnost urychleně vykonat tento audit ještě zdůrazňuje skutečnost, že někteří prezidentští kandidáti zřejmě porušili povinnosti v souvislosti s účetnictvím, které jim plynou ze zákona o volbě prezidenta.

Audit účetnictví je naprosto nutnou součástí k uzavření voleb a řadu důležitých údajů se volič může dozvědět až po prověření odevzdaného kompletního účetnictví. Zároveň upozorňujeme na to, že kandidáti podle zákona mají povinnost mít zveřejněné úplné vyúčtování na svých webech (§ 38, odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.).  „Prezidentské volby nekončí dnem voleb, jak by se mohlo zdát. Prováděcí zákon stanovuje povinnosti, které je nutné splnit i po ukončení kampaně, zejména předložení účetnictví pro následnou kontrolu,” říká David Ondráčka z TI.

TI vyzývá celou politickou reprezentaci, aby začala pracovat na úpravě zákona o prezidentské volbě. Ukázalo se, že pravidla hry trpí řadou podstatných děr a nejasností, které je nutné pro příští volby napravit. „Mělo by jít zejména o úpravu definic některých pojmů, např. obvyklá cena inzerce. Dále jde o upřesnění lhůt, kdy kampaň vlastně začíná a končí, slevy na inzerci, reálné dárce a sponzory a také započítávání všech nákladů od začátku kampaně do zákonem stanoveného limitu. Narážíme na nejasná ustanovení některých paragrafů prováděcího zákona“, komentuje stav Petr Vymětal z katedry politologie FMV VŠE v Praze a člen správní rady TI.

Sněmovní volby

TI a Naši politici s podporou Fondu Otakara Motejla a Nadace Open Society Institute zároveň chystají monitoring financování sněmovních voleb, ať už předčasných nebo v řádném termínu. Všechny informace o projektu budou průběžně uváděny na stránkách www.transparentnivolby.cz a www.nasipolitici.cz.

Monitoring bude složitý, protože současná pravidla nenařizují stranám mít transparentní účty, zveřejňovat veškeré sponzorské dary on-line během kampaně nebo uvádět spolupracující agentury a poradce. Přesto se pokusíme poukázat na případné nejasnosti a kontroverzní vazby v pozadí financování předvolební kampaně.

„Součástí projektu bude také zveřejnění životopisů kandidátů a jejich nejbližších spolupracovníků včetně upozornění na jejich případné kontroverzní kauzy,“ dodává Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici.

Pravděpodobně máme před sebou předčasné parlamentní volby, stále nebyl přijat zákon o financování politických stran a kampaní, tedy chybí jasná pravidla. Senát by proto neměl váhat a svým vyhodnocením průběhu prezidentské volby by měl dát jasně najevo, co je a co již není přijatelné v rámci volebního klání. Věřím, že Senát v této své důležité úloze nezklame,“ říká Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla.

TI připomíná, že současný zákon stranám nenařizuje vést transparentní účet na volební kampaň. Chybí také nezávislý orgán, kontrolující financování politických stran. Jeho absence se názorně projevila právě při proběhlé prezidentské volbě. Přijetí zákona o financování politických stran je důležitým restem, který dlouhodobě prosazuje projekt Rekonstrukce státu (www.rekonstrukcestatu.cz).

TI chce monitoringem volebních kampaní přispět k nastavení vyšší otevřenosti nejen prezidentských, ale všech dalších politických kampaní. Zároveň se snaží na praktických příkladech poukázat na konkrétní nedostatky zákonných pravidel pro financování stran a kampaní a pomoci je nastavit výrazně lépe. TI realizuje projekt společně s občanským sdružením Naši politici. Velký díl práce na něm odvádí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

 

Kontakt:

David Ondráčka (TI), tel: 605 814 786, ondracka@transparency.cz

 

Transparency International – Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, justici či nakládání s veřejnými prostředky), TI také vyšetřuje konkrétní kauzy a poskytuje právní a vzdělávací služby.

 

 Monitoring financování volebních kampaní je spolufinancován Nadací Open Society Institute.

Tags:

Comments are closed.