Poslední změna stránek 14.10.2013

TZ Aktualizace hodnocení otevřenosti kampaní prezidentských kandidátů.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 20. prosince 2012

 

ke stažení zde…

Protikorupční organizace Transparency International a Naši politici aktualizovaly hodnocení otevřenosti kampaní prezidentských kandidátů. Oceňujeme, že většina kandidátů začala zveřejňovat mnohem více informací. TI současně vyzývá kandidáty, aby zveřejnili své náklady za mediální reklamu, aby bylo možné porovnat standardnost získaných slev. Všechny Informace o projektu jsou na www.transparentnivolby.cz.

TI zveřejnila druhé kolo svého průběžného hodnocení prezidentských kandidátů podle zveřejňování informací ohledně financování jejich volebních kampaní. TI hodnotí benchmarkovým způsobem naplňování 13 předem stanovených kritérií; zdroji jsou odpovědi kandidátů, jejich webové prezentace, oficiální profily na sociálních sítích a relevantní prohlášení v celostátních médiích. Třetí kolo proběhne v prvním lednovém týdnu. Metodika hodnocení je k dispozici na: http://www.transparentnivolby.cz/prezident2013?p=653.

Hodnocení kandidátů k 15. prosinci:

Jan Fischer

93 %

Táňa Fischerová

91 %

Přemysl Sobotka

84 %

Jiří Dienstbier

83 %

Karel Schwarzenberg

80 %

Vladimír Franz

79 %

Zuzana Roithová

66 %

Miloš Zeman

49 %

Vladimír Dlouhý

36 %

Jana Bobošíková

29 %

Tomio Okamura

28 %

 

„Transparentnost financování kampaní je předpokladem pro postupné navracení důvěry v politiku. Dostatek zveřejněných informací zvyšuje možnost odhalovat nesrovnalosti a nekalosti kampaní“, dodává David Ondráčka, ředitel TI. Proto projekt pokračuje ve sledování reálných příjmů i výdajů kampaní a jejich srovnávání s ceníkovými cenami. TI vyzývá kandidáty ke zveřejnění cen mediální inzerce, aby bylo možné porovnat získané slevy a vyjasnit jejich vazbu k započítávání nákladů kampaně do zákonem stanoveného limitu. Přehled o financování jednotlivých kandidátů z jejich účtů najdete na: http://www.transparentnivolby.cz/prezident2013?page_id=20; ceníkové náklady na kampaň na: http://www.transparentnivolby.cz/prezident2013?p=668.

„Zaměřujeme se na přiměřenost slev na inzerci, spolupráci kandidátů s mediálními a PR agenturami, úplnost zveřejnění všech skutečných sponzorů nebo problém započítávání nákladů kampaně do zákonem stanoveného limitu, komentuje Petr Vymětal z katedry politologie FMV VŠE v Praze a člen správní rady TI.

„Další součástí projektu jsou životopisy kandidátů a jejich nejbližších spolupracovníků a jejich profilující kauzy.“ komentuje Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici. U každého kandidáta najdete odkaz, souhrnné informace jsou k dispozici na http://www.nasipolitici.cz/cs/volby/volby-prezidenta-2013.

TI chce tímto projektem přispět k nastavení vyšší laťky otevřenosti nejen prezidentských, ale všech dalších politických kampaní. Zároveň se snaží na praktických příkladech poukázat na konkrétní nedostatky zákonných pravidel pro financování stran a kampaní a pomoci je nastavit výrazně lépe. TI realizuje projekt společně s občanským sdružením Naši politici. Velký díl práce na něm odvádí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

 

Kontakt:

David Ondráčka (TI), tel: 605 814 786, ondracka@transparency.cz.

Podpořte boj proti korupci! Více na www.transparency.cz

Tags:

Comments are closed.