Poslední změna stránek 14.10.2013

Proč a jak hodnotíme otevřenost financování prezidentstké kampaně

Proč a jak hodnotíme otevřenost financování prezidentstké kampaně?

Tímto projektem chceme přispět k nastavení vyšší laťky otevřenosti nejen u těchto prezidentských, ale všech dalších politických kampaní. Zároveň chceme na praktických příkladech ukázat mimořádné nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní, a ty využít v dlouhodobém tlaku TI za zásadní změnu legislativní úpravy (http://www.transparency.cz/financovani-politickych-stran-potrebne-zmeny-regulace/).

TI se inspirovala zahraničními modely a vytvořila kritéria dobré praxe ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní, které jdou daleko nad zjevně nedostatečné zákonné povinnosti. Jde o standardní informace, které jsou ve vyspělých zemích běžně zveřejňovány. Nyní hodnotíme jednotlivé kandidáty podle toho, na kolik tato kritéria v praxi naplňují. Jedná se tedy o benchmarkové hodnocení, nikoli o klasický sociologický výzkum.

TI hodnotí transparentnost kampaní kandidátů na základě 13 předem stanovených kritérií (Kritéria dobré praxe). Za zdroj informací slouží webové prezentace kandidátů, jejich oficiální profily na sociálních sítích, relevantní prohlášení v celostátních médiích a zejména odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TI v průběhu kampaně několikrát adresovat každému z kandidátů. Jako samostatné kritérium je přidán způsob komunikace jednotlivých kandidátů.

V současné chvíli (až do dne voleb) vychází hodnocení kandidátů z  10 kritérií, k nimž je přidáno kritérium „komunikace s TI“. Dvě kritéria spojená s ukončením kampaně nejsou prozatím do hodnocení zahrnuta a budeme je  zhodnotit až po zveřejnění konečného vyúčtování kampaně.

Kritéria je možné shrnout pod několik oblastí, které TI považuje obecně i v probíhajícím monitoringu klíčová pro transparentnost. Jednou z oblastí jsou data o samotném financování kampaní, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Kromě toho relevantním kritériem je spolupráce s reklamními a PR agenturami a také tým lidí, který na kampani pro kandidáta pracuje, ať již dobrovolně anebo v rámci placených služeb. Tato kritéria, resp. jejich zveřejnění, jsou nutnou – nikoli ale postačující – podmínkou pro další hlubší analýzu, kterou mohou učinit i další subjekty a veřejnost sama. A právě snaha, aby kandidáti tyto informace zveřejňovali sami a aktivně, jsou jedním z hlavních cílů naší aktivity.

V rámci hodnocení, které provádí TI se svým týmem, má každé hodnocené kritérium stejnou váhu. Tento přístup považujeme za nejtransparentnější a snažili jsme se tak vyhnout subjektivnímu zkreslení způsobené volbou různých vah pro jednotlivá kritéria. Každé kritérium, které je do hodnocení zahrnuto, je hodnoceno na škále „splněno – splněno částečně – nesplněno“, a některá kritéria jsou dále vnitřně rozčleněna do podkritérií.

Sběr dat a hodnocení se uskutečňuje v několika kolech. Po zkušenostech a dotazech ze strany některých kandidátů i veřejnosti, jsme se rozhodli častěji aktualizovat hodnocení. První kolo hodnocení bylo ohlášeno 1.11.2012 na tiskové konferenci a kandidáti byli následně požádáni o odpovědi na kritéria do 20.11.2012 a data s prvním hodnocením byla fixována k 25.11.2012 (odpovědi nebo změny po tomto datu nebyla do hodnocení zahrnuta!). Sběr odpovědí pro aktualizované hodnocení (druhé kolo) byl stanoven na 14.12.2012, třetí kolo proběhne v prvních lednových dnech. Zároveň jsme se také rozhodli sledovat reálné výdaje kandidátů na jejich volebních/transparentních účtech a týdně sledovat příjmy a výdaje z těchto účtů. Tento přístup je značně limitující, protože povinnost hradit veškeré výdaje prostřednictvím volebního/transparentního účtu vznikla až nejpozději dnem podáním kandidatury k Ministerstvu vnitra ČR. Komplexní přehled o příjmech a výdajích kampaně bude možné učinit až po předložení kompletního účetnictví.

Ačkoli je zveřejňování minimálních informací o financování kampaní jednotlivými kandidáty hlavním cílem našeho projektu, ve druhé fázi se průběžně zaměřujeme na ověřování pravdivosti a úplnosti publikovaných informací. Zveřejňujeme životopisy a profilující kauzy kandidátů a jejich týmů (Naši politici, viz  http://www.nasipolitici.cz/cs/volby/volby-prezidenta-2013), prověřujeme sporné záležitosti (přiměřenost slev na inzerci, spolupráce s mediálními a PR agenturami, úplnost zveřejnění všech skutečných sponzorů nebo problém započítávání nákladů kampaně do zákonem stanoveného limitu). Pátrání po nesrovnalostech je součástí běžné investigativní činnosti a jsme si předem vědomi toho, že nemůžeme zaručit komplexní a stoprocentní obrázek.

Transparentnost financování politiky je předpokladem pro postupné navracení důvěry v politiku a v praktické rovině zvyšuje možnost odhalovat případné nesrovnalosti a nekalosti v kampaních. TI se takto snaží donutit kandidáty na prezidentský úřad, aby zveřejňovali informace spojené s financováním svých kampaní nikoli primárně směrem k TI, ale obecně k široké veřejnosti. TI jde s kůží na trh, ale přesto bude v monitoringu pokračovat, aktualizovat hodnocení a sledovat reálné příjmy i výdaje kampaní nejen před volbami, ale i po jejich skončení a předložení kompletního účetnictví, sledovat životopisy klíčových osob participujících na kampani kandidáta a také monitorovat hraniční a problematické záležitosti spojené s předvolební kampaní. Všechna naše zjištění jsou zveřejňována a aktualizována na webu www.transparentnivolby.cz.

Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by monitoroval financování politických kampaní a který by naplňoval funkci služby veřejnosti, Transparency International Česká republika se společně s občanským sdružením Naši politici rozhodla spustit projekt, který by financování prezidentské kampaně věnoval. Velký díl práce na něm odvádí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

 

Tags:

Comments are closed.