TI přináší unikátní informace o financování volebních kampaní. Monitorovala 134 kandidátek do krajských zastupitelstev a 175 kandidátů do Senátu ČR - Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016Transparentní volby | Krajské a senátní volby 2016

TI přináší unikátní informace o financování volebních kampaní. Monitorovala 134 kandidátek do krajských zastupitelstev a 175 kandidátů do Senátu ČR

Minuty TI: David Ondráčka a Petr Vymětal – Transparentní volby 2016 | zdroj: TI

Proč monitorujeme

TI v těchto volbách neporovnává průhlednost stran na centrální úrovni, ale nabízí hodnocení jednotlivých krajských kandidátek a jednotlivých uchazečů o post v Senátu ČR.

„Podle našeho kvalifikovaného odhadu se v letošních kampaních utratí kolem půl miliardy korun. Má tedy smysl dívat se politikům pod prsty a tázat se, odkud se tyto peníze berou a kam putují,“ říká David Ondráčka, ředitel TI.

 TI proto nabízí přehledné informace o tom, jak kandidáti získávají finance na své kampaně, kdo stojí za jejich politickým marketingem a za co se tyto peníze utrácejí. Monitorovací tým sledoval například dostupnost údajů o struktuře příjmů a výdajů, srovnával je s daty na transparentních účtech a mj. se písemně dotazoval kandidátů na složení jejich volebních štábů (viz Kritéria hodnocení). Výstupní servis dává voličům šanci posoudit otevřenost svého potenciálního zastupitele. Naše výstupy mají kandidáty podnítit k „zprůhlednění“ ještě v průběhu této kampaně, a proto je zveřejňujeme už nyní. Věříme, že pokud si kandidát v rámci předvolebního boje počíná čistě a transparentně, bude se tak chovat i v případě svého zvolení.

„Hodnotíme pouze informační otevřenost kandidátů, nikoliv jejich názory nebo jednání,“ říká k účelu projektu Petr Vymětal z VŠE, spolupracovník TI. „Naším cílem je učinit z dostupnosti údajů o financování předvolebních kampaní normu a standard, nikoliv výjimku.“ 

 

Fotogalerie z tiskové konference, kde jsme představili výsledky monitoringu, 21. 9. | zdroj: TI

 

Problémové okruhy

Absence legislativy

Letošní volby jako poslední probíhají podle starých pravidel (před účinností nové legislativy týkající se financování stran). Zatím nám chybí úřad pro přezkum finančních toků, neexistují finanční stropy pro kampaň, strany nemají povinnost publikovat úplnější výroční zprávy. Tím spíše je třeba na průběh voleb dohlížet a tlačit je k transparentnosti.

Podle našich dat centrály politických stran často netuší, kde bere krajská pobočka peníze na kampaň svých kandidátů.

Jejich dohled končí u zaslání „centrálního“ příspěvku, a během kampaně nemají prakticky žádné informace, odkud získávají jejich krajské organizace peníze. Pokud to zjistí, pak až dlouho po volbách nebo při zpracovávání výročních zpráv. Riziko podezřelých sponzorů je tu poměrně vysoké. „Financování stran na nejnižší úrovni je zahaleno hustou mlhou a je otázkou, do jaké míry je centrála strany, i kdyby stokrát chtěla, schopna kontrolovat finance svých místních poboček,“ vysvětluje Petr Vymětal.

Transparentní účty se využívají velmi nedostatečně.

Jsou totiž obvykle vedeny pouze centrálně, mnohdy bez odlišení transakcí na kampaň a na běžný provoz, jsou nepřehledné, chybí na nich popisy pohybů, a tento nástroj tak u některých stran neposkytuje ani obecný obrázek o příjmech a výdajích. Dokonce nepanuje shoda v tom, jakému režimu zveřejňování pohybů na účtu vůbec odpovídá kouzelné slůvko „transparentní“. „Rovnítko mezi transparentním účtem a transparentní kampaní ani zdaleka neplatí,“ vysvětluje David Ondráčka.

 Zatloukat, zatloukat, zatloukat…

„Kandidáti se často zdráhají zveřejnit spolupracující PR a reklamní agentury nebo členy svého volebního týmu. Absurdně argumentují obchodním tajemstvím a konkurenčním bojem. Voličům pak říkají, že nemají co tajit. Nikdo po nich přitom nechce detailní marketingový plán nebo předvolební strategii, jen vědět, s kým spolupracují. Je to tím úsměvnější, že jiní kandidáti naopak svůj tým prezentují velmi hrdě,“ dodává Ondráčka.

 

Další informace

Monitoringu financování předvolebních kampaní se TI věnuje již od roku 2012. Hodnotili jsme prezidentské volby, volby do Poslanecké sněmovny 2013, do Evropského parlamentu a komunální volby v roce 2014. Věříme, že kontinuální nezávislý dohled přispívá k vyšší míře otevřenosti politických kampaní v České republice. Zvažujeme monitoring i příštích sněmovních a prezidentských voleb. Kompletní výsledky a evaluaci si můžete prohlédnout na stránce www.transparentnivolby.cz.

Tento projekt podpořila také široká veřejnost v rámci crowdfundingové sbírky na stránkách Hithit.com. Všem podporovatelům děkujeme!

 

Kontakty pro média

David Ondráčka, ředitel TI, e-mail: ondracka@transparency.cz

Petr Vymětal, VŠE a TI, e-mail: petr.vymetal@vse.cz

 

Užitečné odkazy

Tisková zpráva

Hodnocení krajské volby

Hodnocení volby do Senátu

Web Transparentní volby

Kritéria hodnocení

Minuty TI: David Ondráčka a Petr Vymětal – Transparentní volby 2016

 

Podívejte se, jak o tiskové konferenci informují média:

Deník.cz – Transparency International: Nejprůhlednější jsou topkaři

TN.cz – Jak průhledné je financování kampaní politiků?

iDNES.cz – Strany netuší, kde v kraji berou peníze, zjistil předvolební monitoring

ČTK – TI: Strany dají za kampaň pro říjnové volby asi půl miliardy Kč

iHNED.cz – Strany dají za volební kampaň půl miliardy korun, odhaduje Transparency International

E15.cz – Strany dají za kampaň pro říjnové volby asi půl miliardy, odhaduje TI