Výsledky monitoringu financování volebních kampaní
Volby do Senátu
Víte, že politické strany a hnutí obdržely ze státního rozpočtu jen v roce 2013 téměř 1 miliardu korun? Při absenci kvalitního zákona o financování politických stran nad těmito výdaji není prakticky žádný dohled. Proto TI již počtvrté monitoruje financování volebních kampaní.

Proč monitorujeme?

  • Volič má právo ještě před volbami obdržet informaci o otevřenosti financování volební kampaně daného kandidáta (a jeho strany či hnutí) a podle toho se rozhodnout, komu dá svůj hlas.
  • Politické strany získávají příspěvky ze státního rozpočtu a hradí z nich své volební kampaně. I proto se daňoví poplatníci mohou po právu ptát, jak je s těmito prostředky nakládáno.
  • Situaci může zlepšit jen kvalitní zákon o financování politických stran. Díky praktickým zkušenostem z monitoringu můžeme s vysokou přesností říci, co má obsahovat.

Jak monitorujeme?

  • Pro hodnocení transparentnosti financování volebních kampaní používáme Kritéria dobré praxe a transparentnosti volebních kampaní, která vychází z domácích, ale i zahraničních zkušeností.
  • Oslovili jsme 149 kandidátů 50 dnů před volbami se žádostí o odpovědi na otázky vycházející z Kritérií dobré praxe.
  • Intenzivně vyhledáváme informace z veřejných zdrojů. Sledujeme média, webové stránky kandidátů a stran, sociální sítě, konzultujeme s odborníky na politický marketing, atd.
  • Ověřujeme získané informace s odpověďmi kandidátů. Čím více informací získáme, tím je hodnocení komplexnější.
  • S týmem odborníků hodnotíme výsledek školními známkami (1=výborná, 5=nedostatečná).
  • Hodnocení zveřejňujeme k 1. 10., aby volič mohl vzít toto hodnocení v úvahu při volbách.

Vyberte vaše město na mapě

Přehled hodnocených politických stran a volebních hnutí

Zobrazit
Obvod Jméno prijmeni Strana či hnutí Odpověděl Známka