Starostové a nezávislí

logo Starostové a nezávislí
3.6

Nárůst výdajů subjektu po týdnech

Souhrnný graf výdajů za kampaň

Grafy odpovídají stavu účtu k 27. 9. 2020. Příští kontrola: 7. 10. 2020.

První z grafů (vlevo) zobrazuje týdenní přírůstky všech výdajů na kampaň z transparentního volebního účtu, který subjekt (strana/hnutí nebo koalice) zřídil pro svou předvolební kampaň do letošních voleb do krajských zastupitelstev. Z volebního účtu jsou placeny veškeré finanční úhrady dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů pro všechny kraje, ve kterých tento subjekt kandiduje. Seznam transparentních účtů kandidujících subjektů naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Koláčový graf (vpravo) zobrazuje, jaký podíl z celkových výdajů ke dni poslední aktualizace utratila strana za propagaci v online prostředí. Položka Facebook zahrnuje sumu přímých plateb Facebooku z karty a platby, které jsou na transparentním účtu explicitně označeny jako za výdaje za propagaci na Facebooku. Položka On-line zahrnuje sumu přímých plateb nebo explicitně označených položek na ostatní propagaci a reklamu v on-line prostředí (Google, Seznam.cz, PPC reklama, bannery na webu atd.).

Rozpočty

Politické uskupení informuje o celkovém rozpočtu kampaně a regionálních rozpočtech s rozvahou části na on-line a off-line na své oficiální stránce. Co se výdajů na inzerci na Facebooku týče, konkrétní informace jsme obdrželi pouze v dotazníku TI ČR. Ve Středočeském kraji by měly tvořit cca 10 % částky na on-line kampaň, v Pardubickém 5-7 %, v Ústeckém 100 %, ve Zlínském 3-5 % celkového rozpočtu a v Jihočeském 9 %. Zdroj: dotazník TI ČR. Informace o tom, jak se subjekt obecně vypořádává se sledováním nákladů, které hradí jednotliví kandidáti, zveřejněna nebyla. Link
3

On-line kampaně

Kandidující subjekt sám nezveřejňuje úplný seznam profilů na sociálních sítích, na základě zaslaného dotazníku TI ČR s námi STAN sdílel níže uvedený neúplný seznam. Co se týče pravidel financování facebookové inzerce, podle informací zaslaných do dotazníku TI ČR hnutí STAN hlídá digitální marketing tím způsobem, že každý účet má přiřazenou svou vlastní kreditní kartu k danému transparentnímu volebnímu účtu a jsou na ní nastavené limity pro platby. Zdroj: dotazník TI ČR.
https://www.starostove-nezavisli.cz
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/stredocesky-kraj/kalendar-akci
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/pardubicky-kraj/kalendar-akci
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/zlinsky-kraj/kalendar-akci?page=0&type=new
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/jihocesky-kraj/kalendar-akci?page=0&type=new
https://www.facebook.com/starostove.stredocesky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.pardubicky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.ustecky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.zlinsky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.jihocesky/events/?ref=page_internal
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCluhscojlNsWglpacLgmIebMA0lMTUcv9prIxFwMKM/edit#gid=1792559783
https://www.facebook.com/starostove.zlinsky?ref=hl
https://www.instagram.com/stan_zlinsky_kraj/
https://www.facebook.com/starostove.jihocesky
https://twitter.com/stan_jck
https://www.facebook.com/jisvec/
https://www.facebook.com/Ivana-Zelenková-110699217008808
https://www.facebook.com/starostove.pardubicky
https://twitter.com/stan_pardk
https://www.youtube.com/channel/UCgM9SVeYFJwoC1-Iphjetsg
https://www.facebook.com/michmatouskova
https://twitter.com/search?q=MATOUŠKOVÁ%20STAN&src=typed_query
https://www.facebook.com/search/top?q=hana%20štěpánová%20-%20stan%20pro%20pardubický%20kraj
https://www.facebook.com/Jiř%C3%AD-Hájek-STAN-pro-Pardubický-kraj-103880614721565
https://www.facebook.com/starostove.ustecky
https://twitter.com/stan_ust
https://www.facebook.com/Usak.Filip/ https://twitter.com/usakfilip
https://www.instagram.com/usakfilip/
4

Volební tým a najaté agentury

Složení interního i externího týmu ani informace o agenturách, které se na kampani podílejí, zveřejněny nejsou. V dotazníku TI ČR subjekt odkazuje na transparentní účet. Dle TÚ subjektu je nevýznamnějším dodavatelem reklamní agentura Beef Brothers (celorepublikově), ve Zlínském kraji potom STAN spolupracuje na kampani s agenturou TOP LIMIT. Celorepublikovým volebním koordinátorem je dle TÚ Jakub Šich. Link Link
4

Plán předvolebních akcí

Veřejné předvolební akce kandidujícího subjektu jsou k nalezení v kusé podobě jakožto kalendář ve spodní polovině oficiální webové stránky hnutí STAN. Kalendáře pro jednotlivé krajské organizace lze kromě pobočky v Ústeckém kraji nalézt na jejich webových stránkách. STAN Středočeský a Pardubický kraj mají aktualizované seznamy akcí také na svých facebookových profilech, v Ústeckém, Zlínském a Jihočeském kraji lze dohledat akce jen zpětně. STAN Zlínský kraj do dotazníku TI ČR zaslal také ještě vlastní tabulku s přehledem nadcházejících událostí.
https://www.starostove-nezavisli.cz
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/stredocesky-kraj/kalendar-akci
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/pardubicky-kraj/kalendar-akci
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/zlinsky-kraj/kalendar-akci?page=0&type=new
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/jihocesky-kraj/kalendar-akci?page=0&type=new
https://www.facebook.com/starostove.stredocesky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.pardubicky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.ustecky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.zlinsky/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/starostove.jihocesky/events/?ref=page_internal
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCluhscojlNsWglpacLgmIebMA0lMTUcv9prIxFwMKM/edit#gid=1792559783
2

Seznamy dárců

Subjekt seznam dárců nepublikuje. Link
5

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >