Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení

logo Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
3.8

Nárůst výdajů subjektu po týdnech

Souhrnný graf výdajů za kampaň

Grafy odpovídají stavu účtu k 27. 9. 2020. Příští kontrola: 7. 10. 2020.

První z grafů (vlevo) zobrazuje týdenní přírůstky všech výdajů na kampaň z transparentního volebního účtu, který subjekt (strana/hnutí nebo koalice) zřídil pro svou předvolební kampaň do letošních voleb do krajských zastupitelstev. Z volebního účtu jsou placeny veškeré finanční úhrady dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů pro všechny kraje, ve kterých tento subjekt kandiduje. Seznam transparentních účtů kandidujících subjektů naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Koláčový graf (vpravo) zobrazuje, jaký podíl z celkových výdajů ke dni poslední aktualizace utratila strana za propagaci v online prostředí. Položka Facebook zahrnuje sumu přímých plateb Facebooku z karty a platby, které jsou na transparentním účtu explicitně označeny jako za výdaje za propagaci na Facebooku. Položka On-line zahrnuje sumu přímých plateb nebo explicitně označených položek na ostatní propagaci a reklamu v on-line prostředí (Google, Seznam.cz, PPC reklama, bannery na webu atd.).

Rozpočty

Požadované informace byly sděleny pouze prostřednictvím dotazníků pro TI ČR - a sice: rozpočet na kampaň má být 1 800 000 Kč, z toho je 1 milion vyčleněn na off-line výdaje, 500 000 Kč na on-line propagaci a zbylá suma na personální náklady. Z plánovaných 500 000 Kč na on-line kampaň má zhruba 80 % přijít na inzerci na Facebooku. Uskupení nás dále informovalo, že jeho kandidáti samostatné kampaně vést nemají, případně jen v minimální míře a tehdy musí takové výdaje náležitě vykázat. Zdroj: dotazník TI ČR.
4

On-line kampaně

Kandidující subjekt sám nezveřejńuje úplný seznam profilů na sociálních sítích, na základě zaslaného dotazníku TI ČR s námi strana sdílela následující informace: „Pro volební kampaň budou sloužit již existující krajské profily koaličních partnerů (TOP 09, HLASu a Zelených) a dále profily první trojice (Jana Jakoba, Pavla Teličky a Jany Krumpholcové).". O vnitřních pravidlech financování digitálního marketingu uskupení do dotazníku uvedlo následující: „Kandidáti Spojenců pro Královéhradecký kraj jsou seznámeni s doporučením, aby samostatné kampaně nevedli nebo pouze v minimální míře. Naprostá většina výdajů je placena z transparentního volebního účtu, aby veřejnost měla v průběhu kampaně přehled o výdajích. Drobné individuální kampaně budou zahrnuty v seznamu dárců, který je zveřejněn tři dny před volbami a následně v účetnictví.“ Zdroj: dotazník TI ČR.
4

Volební tým a najaté agentury

Uskupení tyto informace nezveřejnilo. Podle dat zaslaných do dotazníku TI ČR Spojenci pro Středočeský kraj nespolupracují na volební kampani s PR nebo reklamními agenturami. Volebním manažerem je krajská manažerka středočeské TOP 09. „Výdaje spojené s dílčími službami dodavatelů (např. na grafické práce nebo analytiku) lze průběžně sledovat na transparentním účtu Spojenců, kde je u každé platby uvedeno, za jaké konkrétní služby a jaké firmě je částka vyplacena.“ Zdroj: dotazník TI ČR. Link
4

Plán předvolebních akcí

Politické uskupení má přehledný kalendář plánovaných akcí, který zveřejňuje na facebookovém profilu TOP 09 - Středočeský kraj. Na stranických webech koaličních partnerů však informace chybí. Link
2

Seznamy dárců

Subjekt seznam dárců nepublikuje.
5

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >