Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK a LES)

logo Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK a LES)
3.8

Nárůst výdajů subjektu po týdnech

Souhrnný graf výdajů za kampaň

Grafy odpovídají stavu účtu k 27. 9. 2020. Příští kontrola: 7. 10. 2020.

První z grafů (vlevo) zobrazuje týdenní přírůstky všech výdajů na kampaň z transparentního volebního účtu, který subjekt (strana/hnutí nebo koalice) zřídil pro svou předvolební kampaň do letošních voleb do krajských zastupitelstev. Z volebního účtu jsou placeny veškeré finanční úhrady dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů pro všechny kraje, ve kterých tento subjekt kandiduje. Seznam transparentních účtů kandidujících subjektů naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Koláčový graf (vpravo) zobrazuje, jaký podíl z celkových výdajů ke dni poslední aktualizace utratila strana za propagaci v online prostředí. Položka Facebook zahrnuje sumu přímých plateb Facebooku z karty a platby, které jsou na transparentním účtu explicitně označeny jako za výdaje za propagaci na Facebooku. Položka On-line zahrnuje sumu přímých plateb nebo explicitně označených položek na ostatní propagaci a reklamu v on-line prostředí (Google, Seznam.cz, PPC reklama, bannery na webu atd.).

Rozpočty

Informace o rozkladu rozpočtu chybí, uskupení pouze sdělilo celkovou částku na kampaň. Podle serveru salonkyhk.cz hodlá na předvolební kampaň vynaložit až 1,8 milionu korun. Podle informací zaslaných dodotazníku TI ČR uskupení plánuje vložit 90 % této částky do off-line kampaně a 10 % do on-line kampaně. 50 % z on-line výdajů má být vynaloženo na inzerci na Facebooku. Uskupení nás dále informovalo, že jeho kandidáti samostatné kampaně vést nemají, případně jen v minimální míře a tehdy musí takové výdaje náležitě vykázat. Ve veřejném prostoru se taková informace však neobjevuje. Link
4

On-line kampaně

Seznam profilů na sociálních sítích není kandidujícím subjektem publikován. Subjekt v dotazníku TI ČR odkazuje na svůj oficiální web, kde jsou pouze kontaktní údaje (vč. oficiálních profilů na sociálních sítích). Nadto uskupení do dotazníku uvedlo následující informace o vnitřních pravidlech financování digitálního marketingu: „Kandidáti Spojenců pro Královéhradecký kraj jsou seznámeni s doporučením, aby samostatné kampaně nevedli nebo pouze v minimální míře. Naprostá většina výdajů je placena z transparentního volebního účtu, aby veřejnost měla v průběhu kampaně přehled o výdajích. Drobné individuální kampaně budou zahrnuty v seznamu dárců, který je zveřejněn tři dny před volbami a následně v účetnictví.“ Zdroj: dotazník TI ČR. Link
4

Volební tým a najaté agentury

Složení interního i externího týmu ani informace o agenturách, které se na kampani podílejí, zveřejněny nejsou. Volební účet koalice vede TOP09, která na dobrovolně zřízeném výdajovém účtu pro celorepublikovou kampaň nalezneme platby agenturám Kreml, Top Servis Management, Commpanions Communication a jména několika osob podílejících se na online kampani. Link Link
4

Plán předvolebních akcí

Akce politického uskupení jsou nalezitelné v přehledném kalendáři, který zveřejňuje na webových stránkách TOP 09. Na facebookových profilech koalice a koaličních partnerů jsou k nalezení minulé i budoucí FB události. Link
2

Seznamy dárců

Subjekt seznam dárců nepublikuje.
5

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >