Starostové pro jižní Moravu

logo Starostové pro jižní Moravu
3.6

Nárůst výdajů subjektu po týdnech

Souhrnný graf výdajů za kampaň

Grafy odpovídají stavu účtu k 27. 9. 2020. Příští kontrola: 7. 10. 2020.

První z grafů (vlevo) zobrazuje týdenní přírůstky všech výdajů na kampaň z transparentního volebního účtu, který subjekt (strana/hnutí nebo koalice) zřídil pro svou předvolební kampaň do letošních voleb do krajských zastupitelstev. Z volebního účtu jsou placeny veškeré finanční úhrady dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů pro všechny kraje, ve kterých tento subjekt kandiduje. Seznam transparentních účtů kandidujících subjektů naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Koláčový graf (vpravo) zobrazuje, jaký podíl z celkových výdajů ke dni poslední aktualizace utratila strana za propagaci v online prostředí. Položka Facebook zahrnuje sumu přímých plateb Facebooku z karty a platby, které jsou na transparentním účtu explicitně označeny jako za výdaje za propagaci na Facebooku. Položka On-line zahrnuje sumu přímých plateb nebo explicitně označených položek na ostatní propagaci a reklamu v on-line prostředí (Google, Seznam.cz, PPC reklama, bannery na webu atd.).

Rozpočty

Politické uskupení informuje o celkovém rozpočtu kampaně s rozvahou části na on-line a off-line na své oficiální stránce. Subjekt nezveřejňuje plánovanou sumu na inzerci na Facebook, podle informací zaslaných do dotazníku TI ČR nicméně plánuje na facebookovou inzerci vydat 2 % stanovených on-line výdajů, tj. cca 30 tisíc Kč. Zdroj: dotazník TI ČR. Link
3

On-line kampaně

Kandidující subjekt sám nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, do dotazníku TI ČR uvedl: „Hlavní komunikace bude vedena přes politický profil krajské organizace (https://www.facebook.com/StarostoveProJizniMoravu) a přes profil lídra (https://www.facebook.com/Franti%C5%A1ek-LUKL-hlas-Starost%C5%AF-105934741139043).“ Dle informací v dotazníku má uskupení nastavené vnitřní pravidlo, kdy každý účet (tj. profil) má přiřazený svou vlastní platební kartu s nastaveným platebním limitem. Karty jsou navázány na transparentní volební účet uskupení. Zdroj: dotazník TI ČR.
4

Volební tým a najaté agentury

Složení interního i externího týmu ani informace o agenturách, které se na kampani podílejí, zveřejněny nejsou. Dle výdajového účtu koalice se na předvolební kampani v kraji podílí agentura SLASH Public Relation. Link
4

Plán předvolebních akcí

Veřejné předvolební akce kandidujícího subjektu jsou k nalezení nesystematicky na třech různých místech, a to na oficiálním webu koalice, na krajském webu hnutí STAN a na krajském facebookovém profilu STANu (https://www.facebook.com/StarostoveProJizniMoravu/events/?ref=page_internal). Link Link
2

Seznamy dárců

Subjekt seznam dárců nepublikuje. Link
5

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >