Časový harmonogram, postupy, zdroje informací, team

Publikováno: 19. 8. 2020

Letos Transparency International ČR (TI) monitoruje proaktivně kampaň před volbami do krajských zastupitelstev, pasivně pak volby do Senátu PČR. Hodnotíme transparentnost kampaní politických stran/hnutí a koalic na základě osmi předem stanovených „kritérií dobré praxe“ pro krajskou kampaň. Ta vycházejí jednak z naší kumulované zkušenosti s předvolebním kláním v ČR, jednak z platné legislativy. Výsledkem jsou návodné standardy, které jdou mnohdy mírně nad rámec legislativy, nebo ji doplňují o konkrétní doporučení tam, kde je příliš vágní nebo slabá. Týkají se informací o rozpočtech na kampaň, o sdílení nákladů mezi kandidáty a stranami, o marketingu na sociálních sítích, zejm. Facebooku, dále o členech volebních týmů a agenturách zajišťujících politickou reklamu a akce, o dárcích a podporovatelích a časových plánech pro předvolební akce. Hlavním cílem je, aby dané informace byly k dispozici voličům.

Kampaně sledujeme, vedle informací z vlastních rešerší médií a sociálních sítí pracujeme i s informacemi, které nám poskytnou samy politické subjekty prostřednictvím dotazníku.

 

Časový harmonogram hodnocení

 • 1. 7. 2020

Období předvolební kampaně začíná dnem vyhlášení termínu voleb. K tomu došlo 9. dubna 2020. Prezident stanovil termín voleb na 2.-3. 10. 2020. Od toho dne jsou tedy výdaje odcházejících z volebních účtů stran počítány do limitů na kampaň. Do června 2020 se však prakticky kampaně nekonaly. Náš sběr dat z transparentních volebních účtů začal k 1. 7. 2020.

 • 6. 8. 2020

Strany jsme obeslali žádostí o poskytnutí informací. Odpovědi prověříme. Naše hodnocení nezohledňuje, zda nám strany odpověděly či nikoliv, ale pouze dostupnost informací ve veřejném prostoru. Přesto stranám děkujeme za spolupráci.

 • 1. 9. 2020

Uzávěrka pro sběr dat z dotazníků je 1. 9. 2020, výsledky monitoringu oznámíme v druhé polovině září. Dotazník zasíláme i krajským koalicím. Pokud daný politický subjekt kandiduje samostatně i v koalicích, žádáme vyplnění dotazníku za koalici zvlášť (a to i v případě, že by se informace v dotaznících víceméně shodovaly).

 • 23. 9. 2020

Politická uskupení „známkujeme z průhlednosti a férovosti“ jako ve škole: od jedničky do pětky. Toto hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých stran bude publikováno 23. 9. 2020.

 • 2.-3. 10. 2020

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR.

 

Odkud čerpáme informace pro hodnocení?

Zdroje informací:

 • Transparentní volební účty politických stran, hnutí a koalic,
 • relevantní prohlášení v celostátních médiích,
 • placené posty na FB (AdLibrary, Social Bakers),
 • webové prezentace politických stran/hnutí,
 • oficiální profily politických stran na sociálních sítích,
 • veřejně přístupné rejstříky firem a vlastnických struktur,
 • odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou tým TI v průběhu kampaně několikrát adresuje vybraným politickým stranám/hnutím či koalicím.

 

Proč monitorovat předvolební kampaně

Získat data o útratách za politickou reklamu, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je nutný demokratický servis. Chceme, abyste jej mohli zohlednit při rozhodování o tom, koho budete na podzim volit.

Zatímco náš úkol je předat vám před volbami informace pro zodpovědné rozhodnutí, na legálnost kampaní dohlíží od roku 2017 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Naše práce se značně liší. Úřad „dohlíží a trestá“, zatímco my pozorujeme a informujeme. Úřad svou pravomoc uplatňuje především po odevzdání závěrečných finančních zpráv z kampaní, my můžeme o transparentnosti předvolební soutěže mluvit už v průběhu kampaně, a také tak činíme.

Ani práce Úřadu náš monitoring nezastoupí, neboť se pochopitelně musí řídit zákonnými regulacemi a jeho výsledky budou k dispozici až ex post. Naopak TI nemá pravomoc státního orgánu, avšak zastupuje legitimní zájem široké veřejnosti na transparentnost v průběhu kampaně a před samotnými volbami.

 

Koho budeme monitorovat?

Do hodnocení je zařazeno prvních deset stran/hnutí v červnovém předvolebním modelu Kantar CZ a v průzkumech STEM. Doplnili jsme je také koalicemi, které tyto subjekty uzavřely pro krajské kandidátky, a koalicemi, které mají velké šance uspět (pouze) na krajské úrovni.

Jakákoliv strana či hnutí kandidující do sněmovny v letošních volbách nás může oslovit, pokud o vyhodnocení a „známku“ stojí, a to na e-mailu volby@transparency.cz.

Které politické subjekty monitorujeme?

 • ANO 2011
 • Česká pirátská strana
 • Česká strana sociálně demokratická
 • KDU-ČSL
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • Občanská demokratická strana
 • Starostové a nezávislí
 • Starostové pro Liberecký kraj
 • Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 • Trikolóra hnutí občanů

Koalice:

 • KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI – KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
 • Koalice ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje
 • Koalice ČSSD, UFO a Pro MOST (ULK)
 • Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků           (KVK)
 • Koalice pro Královéhradecký kraj – KDU-ČSL – VPM – Nestraníci
 • TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI / Trikolóra hnutí občanů a Strana soukromníků České republiky (PAK, VYS)
 • Občanská demokratická strana s podporou Svobodných a Starostů a osobností pro Moravu (JHM)
 • Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů; Koalice ODS a TOP 09/Kandidátka ODS s podporou TOP 09 (PLK, PAK, MSK)
 • ODS + Starostové (STAN) a Východočeši (HKK)
 • ODS a Starostové pro občany (VYS)
 • Pro krásný kraj – Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED (MSK)
 • Pro prosperující kraj – koalice ČSSD a SproK (PAK)
 • Spojenci pro kraj (ULK)
 • Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, Hradecký demokratický klub, Liberálně ekologická strana)
 • Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
 • Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc
 • Společně pro Liberecký kraj (TOP 09, KDU-ČSL)
 • Spolu pro kraj – koalice Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení (HKK)
 • STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 (KVK)
 • STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů (PLK)
 • Starostové pro jižní Moravu (JHM)
 • TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro jižní Čechy
 • TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ (ZLK)

 

Budeme monitorovat kampaň k volbám do Senátu?

Pro senátní kampaň platí taktéž příslušná kritéria dobré praxe. TI důrazně doporučuje kandidátům, aby tato jednoduchá kritéria na své kampaně aplikovali. Nebudeme však z kapacitních důvodů provádět plošnou kontrolu jejich dodržování, ačkoliv jsme otevřeni konzultacím v případě zájmu z jejich strany. Nevylučujeme kontrolu namátkovou.

 

Kdo se na monitoringu podílí?

 • Metodický tým: Ondřej Cakl, Jana Stehnová, Petr Vymětal, David Ondráčka
 • Komunikace, web, PR: Lucia Vilimovská, David Kotora
 • Rešerše, zpracování dat: Laura Doanová, Markéta Svobodová, Sofie Valová, Tereza Holubová, Václav Krejcar
 • Právní poradenství: Jan Dupák, Petr Leyer
 • Web provider: Media Energy 

 

Kdo to platí

Monitoring předvolební kampaně a pro krajské a senátní volby není finančně podporován žádnou institucí ani organizací, vykonáváme ho „bez rozpočtu“. Všichni členové týmu pracují bez nároku na honorář, nutné technické náklady (tvorba a správa webu, reklama na sociálních sítích) hradíme z darů od individuálních podporovatelů. Přispět můžete zde.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >