Volební zákony? Co a kde lze najít v legislativě

Publikováno: 31. 7. 2022

Legislativa související s politickými stranami a kampaněmi je distribuována mezi několik zákonů, obvykle označovaných za „volební zákony“.

Pro momentálně sledované komunální volby platí:

ČR. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů ČR, ročník 2001, částka 178, s. 11002–11023. ISSN 1211-1244 [cit. 2016-10-17]. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3756.

Aktuální znění dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491

Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích:

ČSFR. Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1991, částka 81, s. 1993–1997 [cit. 2016-10-01]. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2876.

Aktuální znění dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424

Volební zákony:

ČR. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). In: Sbírka zákonů ČR, ročník 2012, částka 95, s. 3554–3582. ISSN 1211-1244 [cit. 2016-10-17]. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6230.

Aktuální znění dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275

ČR. Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů ČR, ročník 2003, částka 25, s. 954–973. ISSN 1211-1244 [cit. 2016-10-17]. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4109.

Aktuální znění dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-62

ČR. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů ČR, ročník 2000, částka 38, s. 1783–1799. ISSN 1211-1244 [cit. 2016-10-17]. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3426.

Aktuální znění dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130

ČR. Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů ČR, ročník 1995, částka 65, s. 3529–3554 [cit. 2016-10-12]. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2876.

Aktuální znění dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247

Znění posledních novel:

ČR. Zákon č. 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů ČR, ročník 2016, částka 117, s. 4553–4563 [cit. 20. 8. 2017]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38077.

ČR. Zákon č. 322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony. In: Sbírka zákonů ČR, ročník 2016, částka 126, s. 4878–4907 [cit. 20. 8. 2017]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38089.

ČR. Zákon č. 189/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2021, částka 80, s. 1586–1588 [cit. 20. 5. 2021]. Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39138.