Pavel Šedlbauer (TOP09)

Celkové hodnocení:
2,4

Celkové výdaje. Zveřejňuje kandidát celkovou sumu plánovanou k utracení v předvolební kampani před volbami do Senátu PČR – v jak detailní podobě?

Dle médií plánuje strana TOP 09 vložit do senátní kampaně 3 mil. Kč. Samotný kandidát odpověděl na dotazník TI ČR, že celkově počítá s výdaji do výše 250-300 000 Kč. Tuto částku kandidát předpokládá utratit za inzerce, propagace, PR, audio-vizuální produkce a provozní náklady na kontaktní kampaň (doprava, ubytování apod.), navíc ještě kandidát počítá se zhruba 10 000 Kč na dobrovolníky.

Z hlediska struktury výdajů počítá kandidát s následujícím poměrem:
– billboardy a tištěné plakáty: 60 %
– inzerce v online médiích: 5 %
– inzerce v tištěných médiích: 20 %
– kontaktní část kampaně: 15 %

Procentuální odhad placené propagace

Facebook: 50 %
ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords, placené PR články apod.): 50 %.
zdroj

2

Transparentní účet. Je veden přehledně a srozumitelně?

Transparentní účet strany jasně identifikuje osobní příslušnost nákladů pomocí specifického symbolu s číslem volebního obvodu a rovněž uvedením příjmení kandidáta v popisu transakce. zdroj

1

Finanční management kampaně. Uvádí kandidát, jak jsou rozděleny náklady na kampaň mezi něj a stranu? Jsou zveřejněny informace o nefinančním plnění?

Kandidát informace o finančním řízení kampaně nezveřejňuje, na dotaz TI ČR odpověděl následovně: „Strana TOP 09 se na mé kampani podílí, míra podpory byla dohodnuta individuálně, tedy tato informace se nezveřejňuje. Strana TOP 09 finančně nepokrývá plnou výši výdajů na kampaň, částečně si ji hradím z vlastních prostředků sám (a částečně jsem si na svoji kampaň sehnal dar/y). Celostátní kancelář vedle konzultačních služeb zajišťuje například služby spojené s účetnictvím. Také připravila grafický manuál a nabízí podporu v dalších segmentech kampaně podle individuálních potřeb kandidátů, například – inzerce, direct mail, správa online kampaně, nákup venkovní reklamy a další. Celostátní kancelář zajišťuje dále také organizaci společného očekávání výsledků voleb.“

3

Struktura příjmů. Zveřejňuje samostatně a přehledně aktualizované informace o všech svých dárcích mimo zvláštní transparentní účet (např. v seznamu dárců) – včetně nefinančních plnění?

Strana má snadno dohledatelný a přehledný seznam dárců, kde je zřetelně odděleno, zda se jedná o dary pro volby do zastupitelstev obcí, nebo o dary určené pro kandidaturu do Senátu PČR. Další informace sdělil kandidát TI, viz ktitérium 3. zdroj

1

Volební akce. Zveřejňuje seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

O akcích strana informuje na svých webových stránkách prostřednictvím kalendáře akcí, který umožňuje systematické hledání. Kalendář neobsahuje žádné nadcházející akce kandidáta. Některé akce jsou k nalezení na jeho facebookových stránkách. zdroj

2

Volební tým. Zveřejnil kandidát složení svých volebních týmů a agentur, jež se na kampani podílí, ve formě strategického plánování akcí, jejich organizace aj., s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně individuálních poradců)?

Kandidát neuvádí složení svého volebního týmu.

5

Stranická podpora. Uvádí kandidát, jaký je jeho vztah vůči politické entitě, která ho podporuje?

Kandidátku podala strana TOP 09, nicméně jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti a smlouva mezi kandidátem a stranou není zveřejněna. Na FB kandidáta je navíc uvedena zavádějící informace, že kandidát je „nezávislý“.

3

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

 

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >