Komunální a senátní volby – dvě politické kampaně jen zdánlivě bezvýznamné aneb vítejte v předvolební džungli

Publikováno: 30. 8. 2018

Transparency International ČR (TI) zveřejnila kritéria hodnocení transparentnosti předvolebních kampaní pro podzimní senátní a komunální volby. TI bude hodnotit kampaně vybraných senátorských kandidátů a volby do magistrátů tří největších měst – Prahy, Brna a Ostravy. Hodnocení bude zveřejněno na konci září na webových stránkách transparentnivolby.cz.

 

Koho, co a jak budeme hodnotit?

TI provede hodnocení transparentnosti kampaní podle kritérií dobré praxe, která jsou mimo jiné zveřejněna na webu transparentnivolby.cz. O kritériích jsou informováni také kandidáti a stranické centrály.

„Kritéria vycházejí z dlouholeté praxe monitoringu předvolebních kampaní a politického marketingu v Česku i zahraničí a sledují hlavní parametry férové a transparentní politické soutěže. Podzimní komunální volby budou jedna velká džungle, protože chybí potřebná pravidla,” vysvětluje David Ondráčka, ředitel české pobočky TI a člen globální Správní rady TI.

Monitorovací tým připraví hodnocení 135 kandidátů do Senátu PČR (4-5 favoritů v každém volebním obvodu), v komunálních volbách pak 36 subjektů kandidujících do zastupitelstev magistrátů měst Prahy, Brna a Ostravy (minimálně 10 favorizovaných subjektů v každém městě). Výsledky hodnocení budou zveřejněny na konci září, tzn. ještě před samotnými volbami.

 

Komunální kampaně – džungle bez pravidel

Současné volební zákony v podstatě opomíjí komunální kampaně; chybí zde například limity pro výdaje v kampani, povinnost vést volební transparentní účty (TÚ), povinnost registrovat se u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) jako „třetí osoba“ v případě, kdy se kampaň koná bez vědomí propagovaného politického subjektu, apod.

Obavy o férovost nadcházejících komunálních voleb zesiluje fakt, že velká města ročně operují s rozpočty šplhajícími do desítek miliard korun a přijímají zásadní rozhodnutí ovlivňující život občanů České republiky. Zájem obsadit zastupitelstva velkých měst je enormní a některé strany se před komunálními volbami nechávají slyšet, že v kampani hodlají utratit i stovky milionů.

„Absence rozumných pravidel pro komunálky, která platí pro volby sněmovní a prezidentské, bije do očí. Politika se dělá nejen v Praze, ale samozřejmě i ve městech, jejichž rozpočty jsou v řádech stamilionů. Jejich obyvatelé mají právo se ptát, kde berou strany a kandidáti  prostředky na kampaň, jež jim ve výsledku má umožnit o rozpočtech a jejich využití rozhodovat,“ dodává Petr Vymětal z VŠE, specialista na politické finance a spolupracovník TI na monitoringu letošní kampaně.

 

Dobrovolné závazky vs. poklesky v předvolebním klání

Už nyní registrujeme chvalitebnou snahu některých stran zajistit průhlednost vlastní kampaně například zřízením volebního transparentního účtu nebo vedení TÚ regionálních sdružení, přestože to zákon nevyžaduje (např. TOP09, Zelení, ANO 2011). Tyto kroky oceňujeme a rádi bychom, aby se staly běžným standardem.

 

Na druhou stranu registrujeme i kroky opačné, z těch nejvýznamnějších například:

  • skrývání „senátních“ nákladů do „komunální kampaně“;
  • politické start-upování bez naděje – financování masivních kampaní pro nově vytvořené subjekty, které mají minimální šanci na úspěch;
  • pragmatické aliance – spojování „nezávislých“ kandidátů se stranami za účelem získání státního příspěvku. Na tento příspěvek nemá ovšem nárok individuální kandidát, a tak je pro kandidáta vhodné stranu uměle vytvořit, anebo se coby nestraník „nechat podpořit“ stranou existující. Problémem je mimo jiné neprůhlednost smluvních vztahů mezi stranami a potenciálními senátory.

 

Hájemství on-line komunikace

TI již v rámci monitoringu parlamentních voleb v roce 2017 rozšířila rádius monitoringu kampaní i na internet a (díky spolupráci s expertními partnery) přinese unikátní a zásadní sondy týkající se sociálních sítí a on-line médií i za toto předvolební období.

Už dříve se přitom ukázalo, že sledovat finanční toky např. na Facebooku je téměř nemožné (byť teoreticky má ÚDHPSH možnost vyžádat si přístup do oficiálních profilů stran a kandidátů při kontrole účetnictví kampaně). Nadto v komunální kampani půjdou proti otevřenosti voleb minimálně dva další masivní jevy, dark-posting a trolling – ty popisuje koordinátor monitoringu Ondřej Cakl:

„Dark-posting a trolling mají několik společných vlastností – všechny negativní: nejsou levné, ale náklady na ně lze efektivně skrývat. Je technicky, finančně i metodicky náročné je zachytit a prokázat. Navíc v komunální kampani neexistuje žádná zákonná regulace, která by omezovala jejich použití. Je sice veřejným tajemstvím, že je používá „každá strana“, ale ani média, orgány činné v trestním řízení či politická reprezentace se nemají k tomu, aby tyto evidentně destruktivní jevy pojmenovaly a začaly rozumně omezovat. A právě to z nich dělá oblíbený nástroj předvolební kampaně i v českých luzích a hájích.“

Shrnutí

  • Podzimní předvolební kampaň bude mít k transparentnosti daleko, neboť pro zprůhlednění komunální agitace chybí legislativa.
  • Některé strany zřizují transparentní volební účty pro komunální volby z vlastní vůle a to je velmi chvályhodné – TI považuje transparentní účet pro volební kampaň za standard.
  • Existuje důvodná obava, že kandidáti budou skrývat “senátní” (limitované) náklady do “komunálních” kampaní (bez limitů).
  • Zesilující dopad i vzrůstající náklady s sebou do kampaní nesou dark-posting a placený trolling, které se vymykají jakékoliv kontrole a dohledovým nástrojům.
  • Vysvědčení senátorským kandidátům a regionálním sdružením v Praze, Brně a Ostravě vystaví TI na konci září na webových stránkách transparentnivolby.cz.

Zajímají Vás poznatky a postupy ponitoringu předvolební kampaně? – Nahlédněte do Protokolu z kapmaní 2017/18.

– TI ČR –

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

 

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >