TI zahajuje monitoring transparentnosti prezidentských kampaní. Na co se zaměříme?

Publikováno: 9. 11. 2022

Transparency International ČR (TI) zahájila monitoring předvolebních prezidentských kampaní. Naše nevládní protikorupční organizace se bude dívat na financování jednotlivých kandidátek a kandidátů ucházejících se o nejvyšší ústavní post v České republice. TI se zaměří na transparentnost vedení kampaní a trendy v politickém marketingu s přesahem do digitálního světa. Hodnocení založené na 10 kritériích pak TI zveřejní 5. ledna 2023 na webu transparentnivolby.cz.

Standarta prezidenta České republiky | zdroj: ČTK

Do monitoringu jsme zahrnuli všechny kandidátky a kandidáty, kteří se dle zákona registrovali do 8. listopadu 2022 Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Aktuálně se jedná o 21 profilů. Ministerstvo vnitra posléze do 25. listopadu 2022 po ověření podpisů a petičních listin potvrdí, kdo konkrétně se bude moci do závodu o Hrad oficiálně zapojit.

„Prezidentské kampaně se dostávají do žhavé fáze. Můžeme očekávat vyhrocené souboje, které se budou odehrávat, jak v rámci četných debat, tak především za podpory reklamy ve veřejném prostoru, a to včetně digitálního,“ vysvětluje Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře TI.

„TI chce monitoringem ukázat veřejnosti a voličům, jak si jednotlivé kandidátky a kandidáti vedou z hlediska financování a transparentnosti už v průběhu kampaní. Voliči mají mít přehled o tom, kdo finančně podporuje budoucí možnou prezidentku či prezidenta a koho si mimo jiné s sebou na Hrad přivedou,“ dodává.

10 kritérií, která rozhodnou o výsledné známce

Hodnocení transparentnivolby.cz patří pravidelně k mediálně nejcitovanějším předvolebním evaluacím v Česku. V rámci hodnocení této prezidentské kampaně jsme nastavili 10 kritérií transparentnosti. Ta tvoří základ finálních známek, které budou mít hodnotu 1 až 5, jako ve škole. Jak monitoring probíhá se dozvíte zde.

Vedle kritérií týkajících se transparentnosti kampaní, a to od finančního plánování, průhlednosti výdajů přes přehlednost jejich vykazování a prevenci klientelismu až po čitelnost financování a využití online sociálních sítí, bereme nově také ohled na zveřejňování informací o složení vedoucích postů v Kanceláři prezidenta republiky (KPR).

Kancelář prezidenta republiky (KPR) | zdroj: TI

Končící prezident Miloš Zeman svými kauzami a skandály jemu podřízeného týmu potvrzuje, že složení KPR je velmi důležitou složkou výkonu samotného Úřadu, a má přímý dopad na jeho fungování.

„Osobnosti, které vykonávají vedoucí funkce v KPR, měly v minulosti určující vliv na podobu prezidentství, proto je otázkou transparentnosti vědět, jaký tým si s sebou kandidující na Hrad přivede, a to ještě před tím, než bude potenciálně zvolen/a,“ říká náš analytik předvolebních kampaní Ondřej Cakl.

Naše hodnotící kritéria jdou sice nad rámec legislativy, ale zároveň nasvěcují její nejasná místa. Konkrétními doporučeními pro jejich naplnění se snažíme přispět k férové, demokratické, politické soutěži v ČR právě tam, kde je zákon příliš vágní a nedostatečný.

Na jednotlivé kandidátky a kandidáty se v průběhu listopadu obrátíme s dobrovolným online dotazníkem, a to s časovými předstihem a pevně daným termínem pro vyplnění. Výsledky hodnocení a jednotlivé finální známky pak představíme ve čtvrtek 5. ledna 2023 na webu transparentnivolby.cz.

Otevřená data o mediálním dosahu

TI nově na monitoringu předvolebních kampaní spolupracuje s profesionály na měření a analýzu médií. Společnost Monitora Media připravila unikátní projekt medialniobraz.cz, díky němuž má široká veřejnost přístup k otevřeným datům a informacím o prostoru, který média věnovala kandidátům.

Dozvíte se tak třeba, o kterých kandidátkách a kandidátech se píše nejčastěji v jakých médiích a s jakou tonalitou nebo kdo je více zmiňovaný na sociálních sítích. Porovnávat si můžete i jejich vzájemnou mediální prezenci.

„Prezidentská volba a kampaň s ní spojená každých pět let velmi rezonuje ve společnosti a bohužel ji i rozděluje. Jsme proto rádi, že díky spolupráci s Transparency International a našemu projektu medialniobraz.cz můžeme i my přispět k větší transparentnosti prezidentské volby,“ komentuje spolupráci Tomáš Berger, CEO Monitora Media.

MediálníObraz.cz | Zdroj: Monitora.cz

Transparency International a Monitora Media v průběhu žhavé fáze běžících kampaní dále představí společné analytické výstupy.

10 let monitoringu Transparentní volby

Monitoringu předvolebních kampaní se v TI věnujeme v rámci projektu transparentnivolby.cz pravidelně už od roku 2012, kdy jsme hodnotili transparentnost první přímé volby prezidenta. Od té doby jsme aktivně sledovali všechny volby za poslední dekádu.

Základní myšlenkou je snaha poskytnout široké veřejnosti otevřené hodnocení transparentnosti kampaní před samotnými volbami. Za deset let jsme tak nasbírali jedinečné zkušenosti a vytvořili unikátní metodiku pro posuzování transparentnosti kampaní. Zachycujeme trendy v oblasti politického marketingu s přesahem do digitálu i proměnu politických strategií.

Hodnocení se tak stalo jedním z naších pravidelných příspěvků ke zlepšování politické kultury v České republice a apelem na politické představitele, aby zvyšovali svou politickou integritu místo snahy obcházet pravidla a pohybovat se mnohdy za hranou zákona.

Transparency International ČR

Jsme nevládní protikorupční tým, který řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

www.transparency.cz