Nejlépe v hodnocení transparentnosti dopadla kampaň Danuše Nerudové, nejhorší byl Tomáš Zima

Publikováno: 5. 1. 2023

Transparency International ČR (TI), nevládní protikorupční organizace, dnes zveřejnila výsledky hodnocení z monitoringu transparentnosti prezidentských předvolebních kampaní, a to u devíti kandidátek a kandidátů ucházejících se o nejvyšší ústavní post v České republice, kteří se v prvním kole střetnou již příští týden 13. ledna. V rámci našeho jedinečného projektu transparentnivolby.cz jsme na základě 10 kritérií přiřazovali známky 1-5, jako ve škole. Kdo si tedy odnáší nejlepší a nejhorší hodnocení?

Výsledné známky 1-5, jako ve škole, z hodnocení transparentnosti prezidentských kampaní u jednotlivých kandidujících | zdroj: TI

Z hodnocených uchazečů o prezidentskou funkci dopadla nejlépe kandidátka Danuše Nerudová, která si za transparentnost kampaně odnáší známku 2,1. O druhou příčku se dělí senátor Marek Hilšer (hnutí Marek Hilšer do Senátu) a kandidát Petr Pavel s výsledkem 2,7. V závěsu za nimi je pak poslanec Andrej Babiš (ANO) se známkou 2,9.

Karel Diviš a senátor Pavel Fischer (nezávislý) získali shodně hodnocení 3,4. Nejhorší známky za takřka neprůhledné kampaně obdrželi poslanec Jaroslav Bašta (SPD) 4,2, odborář Josef Středula 4,6 a devítku hradních finalistů uzavírá kandidát Tomáš Zima s nejhorší známkou 4,9.

„Známky nám ukazují, že transparentnost prezidentské kampaně je v Česku spíše podprůměrná. Nejlepší známka 2,1 Danuše Nerudové naznačuje, že je stále třeba zapracovat na průhlednosti financování kampaní a otevřené komunikaci související s politickým marketingem uchazečů o Hrad,“ vysvětluje ředitel TI Ondřej Kopečný.

„Letošní hodnocení rozkrývá, že žádný z prezidentských kandidátů si nevzal téma transparentnosti kampaně opravdu za své. Uchazeči o Hrad se sice pohybují v mezích zákona, i když někteří stále zneužívají jeho slabá místa. Málokdo se však rozhodl jít nad rámec současných pravidel a zveřejnit další důležité informace, které se týkají například subdodavatelů kampaně nebo obsazení důležitých míst v Kanceláři prezidenta republiky,“ dodává.

Sběr dat pro hodnocení byl ukončen v pondělí 2. ledna 2023. Detailní informace týkající se hodnocení najdete na profilech kandidátek a kandidátů na speciálním webu TI transparentnivolby.cz.

Vyplněný dobrovolný online dotazník s odpověďmi na naše kritéria nám neposlal pouze předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zda kandidáti na náš dotazník odpoví však nijak neovlivňuje výsledné hodnocení jejich kampaně. Jak monitoring kampaní probíhá se dozvíte v našem odkaze. Jednotlivá kritéria transparentnosti najdete v této aktualitě.

Neznámí dodavatelé, neprůhledné online kampaně a tajné složení KPR

Prezidenští uchazeči jsou nejméně transparentní ve zprůhledňování subdodavatelských řetězců – jedná se o kritérium číslo 4 – kde všichni obdrželi známky v rozmezí 4-5. Na svých kampaňových webových stránkách většinou o dodavatelích nezveřejňují žádné informace.

Dalším specifickým nedostatkem je neprůhlednost online kampaní – 9. kritérium. Většina kandidujících za něj získala známky 4-5. Kandidáti nerozlišují mezi seznamy profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jejich kampani, a vlastními profily, a nezveřejňují informace o způsobu financování politických postů.

Výjimku tvoří Danuše Nerudová, která v této části hodnocení získala 1, mimo jiné díky tomu, že veřejně deklaruje používání výhradně vlastních profilů a také uvádí, že inzerci na nich proplácí prostřednictvím karty svázané s transparentním účtem.

„V letošní kampani pozorujeme specifický přístup k využívání spolků a dalších účelově zřízených právnických osob. Zejména občanští kandidáti přistoupili k využívání spolků jako vehiklu pro zaštítění ´před-kampaně´ v době sbírání podpisů. Někteří kandidáti ovšem spolky průběžně transformují, a nakonec je třeba opustí, aniž by se k tomu veřejně vyjádřili, jiní zase prostřednictvím dedikované firmy de facto zakrývají finanční toky v kampani, o průhlednosti tak nemůže být řeč,“ komentuje Jana Stehnová, expertka TI na monitoring předvolebních kampaní.

„Vzniká pak vcelku chaotická situace, která se ovšem nachází v mezích zákona a opět potvrzuje, že česká legislativa pro přímou volbu prezidenta byla šita horkou jehlou a zasloužila by po letech důkladnou revizi,“ doplňuje.

Kancelář prezidenta republiky na Pražském hradě | zdroj: TI

Dalším podstatným nedostatkem v otevřenosti kampaně je absence klíčových informací o budoucím personálním obsazení Kanceláře prezidenta republiky (KPR) – kritérium číslo 8. Ačkoliv Andrej Babiš či Petr Pavel již potvrdili, kdo by vykonával funkci vedoucího KPR, o dalších řídících postech nemá veřejnost informace.

Zbylí uchazeči pak buď nesdělují žádné bližší informace, nebo jen odkazují na seznam poradců a expertů. Z něho už ale nevyplývá, kdo by se stal zaměstnancem KPR, a na jaké vedoucí pozici.

„Poslední dva mandáty končícího prezidenta Miloše Zemana jasně ukázaly, že složení Kanceláře prezidenta republiky je stěžejní pro kvalitu a důvěryhodnost výkonu tohoto úřadu. Chtějme před volbami po kandidátkách a kandidátech jasné odpovědi bez výmluv, koho si s sebou na Pražský hrad vezmou,“ apeluje David Kotora, vedoucí komunikace TI.

„Dekáda ve stínu Zemanových mužů, jako např. trestně stíhaného Vratislava Mynáře bez prověrky či proputinovsky laděného poradce Martina Nejedlého, potvrzují, že se na tyto posty mohou dostat lidé, kteří ohrožují nejen veřejné rozpočty, ale zejména samotnou bezpečnost ČR a EU,“ uzavírá.

Malým pozitivem v rámci hodnocení kampaní je možnost dohledat u většiny kandidujících kalendář, kde informují o proběhlých a plánovaných akcích – kritérium číslo 10. Jen Jaroslav Bašta, Josef Středula a Tomáš Zima prakticky nezveřejňují žádné detaily o kampaňových událostech, a pokud ano, tak jen velmi omezeně a převážně ex-post.

TI také v následujících dnech přinese další informace a analýzy týkající se mimo jiné online politického marketingu a jak si prezidentští uchazeči vedou na sociálních sítích. Veškeré naše budoucí a již zveřejněné výstupy najdete na webových stránkách transparentnivolby.cz.

10 let monitoringu Transparentní volby

Monitoringu předvolebních kampaní se v TI věnujeme v rámci projektu transparentnivolby.cz pravidelně už od roku 2012, kdy jsme hodnotili transparentnost první přímé volby prezidenta. Od té doby jsme aktivně sledovali všechny volby za poslední dekádu.

Tomáš Garrigue Masaryk na Hradčanském náměstí v Praze | zdroj: TI

Základní myšlenkou je snaha poskytnout široké veřejnosti a zástupcům médií otevřené hodnocení transparentnosti kampaní před samotnými volbami. Za 10 let jsme tak nasbírali jedinečné zkušenosti a vytvořili unikátní metodiku pro posuzování transparentnosti kampaní. Zachycujeme trendy v oblasti politického marketingu s přesahem do digitálu i proměnu politických strategií.

Hodnocení se tak stalo jedním z naších pravidelných příspěvků ke zlepšování politické kultury v České republice a apelem na politické představitele, aby zvyšovali svou politickou integritu místo snahy obcházet pravidla a pohybovat se mnohdy za hranou zákona.

Podpořit náš monitoring můžete jednorázovým či pravidelným finančním příspěvkem skrze online portál Darujme.cz. Děkujeme!

25 let Transparency International ČR

Jsme nevládní protikorupční tým, který 25 let řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

www.transparency.cz