Jak probíhá monitoring předvolební kampaně

Monitoringu předvolebních kampaní se protikorupční nevládní organizace Transparency International ČR (TI) věnuje v rámci unikátního projektu Transparentní volby už od roku 2012, a výjimkou nebudou ani nadcházející prezidentské volby. Hodnocení TI patří pravidelně k mediálně nejcitovanějším předvolebním evaluacím v Česku.

Pražský hrad | zdroj: TI

Monitoring prezidentských voleb v roce 2018 poukázal na řadu nedostatků současné legislativy, co se průhlednosti předvolebních kampaní týče. Podobně pak proběhlé kauzy spojené s prezidentským úřadem potvrdily legitimitu občanského požadavku na informovanost nejen o parametrech vedení a financování kampaně, ale také o plánech na personální obsazení pozic blízkých prezidentskému křeslu.

V TI hodnotíme transparentnost kampaní kandidátů/tek na základě deseti předem stanovených kritérií – “dobré praxe“. Dále se soustředíme například na monitoring trendů politické inzerce na sociálních sítích či sledování výše různých druhů výdajů vynaložených v rámci vedení kampaně.

Časový harmonogram hodnocení

1. 7. 2022

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil termín pro volbu prezidenta České republiky dne 1. července 2022, a to na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo). Termín případného druhého kola padl na dny 27. a 28. ledna 2023. Zároveň dle zákona dnem vyhlášení voleb byla oficiálně započata předvolební kampaň.

8. 11. 2022

8. listopadu v 16:00 končí lhůta během které se zájemci o kandidaturu mohli oficiálně registrovat podáním kandidátní listiny Ministerstvu vnitra ČR. Ministerstvo bude poté prověřovat, zda podané listiny splňují patřičné náležitosti (tedy podpisy alespoň 50 000 občanů, případně 20 poslanců či 10 senátorů), a následně rozhodne o jejich platnosti.

9. 11. 2022

TI oznámila spuštění monitoringu 9. listopadu 2022, tedy den po uplynutí lhůty pro podání přihlášek uchazečů o úřad prezidenta. Spuštěním monitoringu rozumíme započetí cíleného sledování relevantních médií, profilů na sociálních sítích, či výdajů na transparentních účtech.

25. 11. 2022

Tento milník značí vydání rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny Ministerstvem vnitra. Po dokončení přezkoumání podaných kandidátních listin budeme platné kandidáty/ky obesílat s žádostí o vyplnění dotazníku, ve kterém se budeme ptát na otázky bezprostředně se týkající transparentnosti kampaní dle předem stanovených kritérií, o kterých jsme psali výše.

20. 12. 2022

Dotazník bude možné vyplnit do 20. prosince. Odpovědi následně prověříme. Pokud kandidáti neodpoví, budeme se pokoušet odpovědi získat sami z dostupných zdrojů.

5. 1. 2023

Výsledné hodnocení transparentnosti kampaní jednotlivých prezidentských kandidátů/tek bude publikováno 5. ledna 2023 na webu transparentnivolby.cz.

Odkud čerpáme informace pro hodnocení?

  • oficiální stránky kandidátů/tek
  • transparentní účty kandidátů/tek
  • relevantní prohlášení v celostátních médiích
  • placené posty na platformách společnosti META (Facebook, Instagram a WhatsApp)
  • placená inzerce v médiích online i offline (Nielsen | Admosphere)
  • oficiální profily kandidátů/tek na vybraných sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
  • odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TI v průběhu kampaně zasílat platným kandidátům/kám

Proč monitorovat předvolební kampaně

Získat data o parametrech předvolebních kampaní (např. útratách za politickou reklamu, celkové struktuře příjmů či vedení kampaně v online prostoru), vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je nutný demokratický servis. Chceme, aby jej široká veřejnost a voliči mohli zohlednit při rozhodování o tom, komu se v prezidentských volbách rozhodnou věnovat svůj hlas.

Zatímco náš úkol je předat občanům před volbami informace pro zodpovědné rozhodnutí, na legálnost kampaní od roku 2017 dohlíží Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). V tom se tedy naše práce značně liší.

Úřad „dohlíží a trestá“, zatímco my pozorujeme a informujeme. Jde o formu občanského dohledu nad férovostí, průhledností a legálností politických klání, která vychází z demokratických principů a z podstaty věci ji nemůže zajistit ani státní dohledová instituce, ani kandidáti samotní.

Prezidentské volby v roce 2018 ukázaly řadu slabin ve formulacích volebních zákonů, praktických postupech politického marketingu i ve vymáhání pravidel dohledovými orgány. Zásadní mezerou například je, že za plnění́ požadavků zákona (a financování prezidentské kampaně) nenese nikdo přímou odpovědnost.

Problémem je pak také otázka tzv. ceny obvyklé – v minulosti se prokázalo, že ceníková sazba inzerce některých subjektů násobně překračovala skutečně vydané prostředky z volebních účtů. Proto apelujeme na kandidáty/ky, aby vedli/y své transparentní účty co nejpřehledněji tak, aby byl jasný účel i koncový příjemce každé transakce.

Koho budeme monitorovat?

Do hodnocení jsou zařazeni všichni platní/é kandidáti/ky na post prezidenta/ky České republiky, tedy ti, kteří se dle zákona registrovali do 8. listopadu 2022 Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Kandidáti/ky budou z monitoringu vyřazeni/y, pokud bude 25. listopadu 2022 jejich kandidátní listina odmítnuta Ministerstvem vnitra (MV) jakožto neplatná. Výjimku může tvořit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které by uznalo žalobou kandidáta/ky na MV a vrátilo jej/ji zpátky do volebního klání.

Kdo se na monitoringu podílí?

Transparency International ČR

Jsme nevládní protikorupční tým, který řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

www.transparency.cz