Petr Pavel

Armádní generál ČR ve výslužbě, bývalý předseda vojenského výboru NATO (2015-2018). Petr Pavel svou kandidaturu oficiálně oznámil 6. září 2022. O prezidentské křeslo se uchází jako občanský kandidát. Petr Pavel sesbíral 81 329 platných podpisů občanů a stal se tak registrovaným kandidátem. Jeho kandidaturu podpořila koalice SPOLU. První transakce na transparentním účtu proběhla 7. července 2022. Další užitečné informace o Petru Pavlovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,7

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Kandidát plánuje vyčerpat zákonem stanovený limit pro financování kampaně, jak uvedl pro média. Žádné bližší informace o struktuře plánovaných nákladů zveřejněny nejsou a informace nebyly poskytnuty ani v reakci na dotazník TI ČR.
4

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

O výdajích kandidáta před termínem oznámení voleb není ve veřejném prostoru možné najít jednoznačné informace, přestože svůj záměr kandidovat oznámil rok před vyhlášením voleb a jeho placená prezidentská kampaň probíhala například na sociálních sítích. Promo kampaň směřující k jeho kandidatuře tedy probíhala dříve, než ji ohlásil a o této části nákladů informace chybí.
3

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Podle vyjádření mluvčí kandidáta v médiích se Pavlův vlastní příspěvek pohybuje v řádech tisíců korun. Na svých webových stránkách deklaruje pravidla přijímání darů a uvádí i jména některých dárců. Uvedl, že od jednoho dárce přijme nejvíce 3 miliony korun. Nepublikuje však aktuální seznam dárců včetně výše finančních darů i bezúplatného plnění. Uvádí však alespoň klíčové přispěvatele.
2

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z transparentního účtu Petra Pavla lze však dodavatele identifikovat (v popisu transakcí je uváděno IČO či jméno a příjmení dodavatele).

4

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Odchozí transakce z transparentního účtu jsou systematicky pojmenovány, vždy je uvedeno IČ či jméno fyzické osoby příjemce platby a stručný popis.

1

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Kandidát se veřejně k žádné další entitě nehlásí, kampaň vede sám jakožto fyzická osoba.

Současně vede kampaň ve prospěch kandidáta spolek Za společného prezidenta, který není registrován jako třetí osoba a vzájemné vazby s kandidátem nejsou jasné.

3

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát na svém webu uvádí přehledný seznam strategických poradců i členy volebního týmu. Spolupracující agentury však neuvádí, lze je zjistit pouze z plateb na transparentním účtu kandidáta.

2

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát zveřejnil pouze jméno předpokládané kancléřky, dle informací Respektu by se mělo jednat o vedoucí kanceláře Senátu Janu Vohralíkovou.

Jména pro další důležité funkce v rámci Kanceláře prezidenta republiky (KPR) známa nejsou. Kandidát současně deklaroval, že: „(…) Vedoucí kanceláře i mluvčí budou důvěryhodní lidé, kteří nepřekračují své pravomoci a jednají v souladu s pravidly a působností své funkce.“

3

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, ani informace o způsobu financování politických postů. META Knihovna reklam jako plátce inzerce v období kampaně uvádí jeho samého, platby odcházejí z transparentního účtu. Do 17. 8. 2022 však za jeho posty platil spolek Pro bezpečnou budoucnost, jehož angažmá v kampani kandidát nevyjasňuje. Spolek financoval i posty, které byly prokazatelně součástí prezidentské kampaně.

4

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát o nadcházejících i předchozích akcích informuje na svém facebookovém profilu. Na jeho webových stránkách jsou uvedeny pouze nadcházející prezidentské debaty.
1