Pavel Fischer

Bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku (2003-2010), senátor (nezávislý, od 2018). Pavel Fischer avizoval svou kandidaturu již v říjnu 2018. Informaci potvrdil 3. října 2022. Pavel Fischer 3. listopadu 2022 oznámil, že sesbíral 34 senátorských a 20 poslaneckých podpisů. Tím splnil zákonnou povinnost pro registraci. Jeho kandidaturu podpořila koalice SPOLU. Transparentní účet je veden od data 3. 8. 2022. Další užitečné informace o Pavlu Fischerovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

3,4

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Kandidát konkrétní představu o plánovaném rozpočtu a jeho rozpadu na kategorie nepublikoval, médiím sdělil, že dělá “levnou kampaň“.

Do dotazníku pro TI ČR uvedl, že celkový rozpočet předpokládá ve výši 4,5 milionu Kč s podílem:

10 % na strategii a poradenství
10 % na produkční náklady
5 % na kontaktní kampaň
50 % na venkovní reklamu
15 % na letáky a noviny
0 % na inzerci v tisku
7 % na propagaci v online prostoru
3 % na ostatní náklady

3

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Nejedná se o občanského kandidáta, kampaň na sběr podpisů neprobíhala.

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Uvádí, že z vlastních zdrojů přispěje 300 tis. Kč. Nezveřejňuje bližší informace o zdrojích, pravidla přijímání darů ani aktualizovaný seznam dárců.

4

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z transparentního účtu je nelze spolehlivě vyčíst.

5

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Transparentní účet nepojmenovává příjemce platby, pouze uvádí číslo účtu příjemce a účel platby. U několika plateb není jasný ani účel (např. “doúčtování k faktuře”). Označování účelu transakcí je nesystematické.

5

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Kandidát v dotazníku TI ČR informoval, že kampaň vede sám a z jeho veřejné prezentace i transparentního účtu je to zřejmé.

1

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Webová stránka kandidáta informuje pouze o jménech tiskové mluvčí a vedoucí kampaně, tento článek (za paywallem) pak uvádí několik dalších členů týmu.

Agentury kandidát nikde neuvádí a do dotazníku TI ČR odpověděl, že s žádnou nespolupracuje.

3

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát neuvedl žádnou informaci k plánovanému obsazení KPR.

Kandidát veřejně pouze deklaroval, že bude vybírat „… profesionály, osoby bezúhonné, trestně nestíhané a s příslušnou bezpečnostní prověrkou.“

5

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, ani informace o způsobu financování politických postů. META knihovna reklam jako plátce inzerce uvádí jeho samého, platby odcházejí z transparentního účtu.

4

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát má na svém oficiálním webu přehledný kalendář, ve kterém informuje o nadcházejících i předchozích akcích. Z kalendáře je dokonce jasné, které akce spadají pod prezidentskou kampaň a které vykonává z titulu senátora. O akcích kandidát také informuje na svém facebookovém profilu (ex-post i dopředu).

1