Jaroslav Bašta

Poslanec za SPD, bývalý diplomat v Rusku (2000-2005) a na Ukrajině (2007-2010), v minulosti člen ČSSD (1994-2019) a ministr bez portfeje zodpovědný za koordinaci tajných služeb ve vládě Miloše Zemana (1998-2000). Jaroslav Bašta je kandidátem navrženým hnutím SPD. Jeho kandidaturu oficiálně oznámil 10. září 2022 předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jaroslav Bašta získal podporu 20 poslanců a stal se tak registrovaným kandidátem. 10. září byl také zřízen i jeho oficiální transparentní účet. Další užitečné informace o Jaroslavu Baštovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

4,2

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Strana SPD ani Jaroslav Bašta nezveřejňují předpokládaný celkový rozpočet ani jeho rozklad na kategorie výdajů.

5

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Nejedná se o občanského kandidáta, kampaň na sběr podpisů neprobíhala. Oznámení kandidatury Jaroslava Bašty nastalo až po vyhlášení voleb (v první polovině září).

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidát se k příjmové stránce kampaně veřejně nevyjadřuje.

5

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje.  Z transparentního účtu Jaroslava Bašty lze však dodavatele identifikovat (v popisu transakcí je uváděn název právnické či fyzické osoby dodavatele).

4

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Příjemce i účel transakcí jsou na transparentním účtu pojmenovány, nejedná se o žádný systematický zápis, popisy transakcí jsou však poměrně informativní. Metodu označování plateb kandidát tedy nezveřejnil.

2

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Kandidát explicitně nedeklaruje, že je jeho kampaň vedená hnutím SPD Tomia Okamury. Do dotazníku TI ČR uvedl, že si kampaň vede sám. Z transparentního účtu kandidáta a webových prezentací obou subjektů je však zřejmý opak.

2

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Volební tým kandidáta není veřejně znám, dle odpovědi do dotazníku TI ČR služby agentur nevyužívá.

5

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát neuvedl žádnou informaci k plánovanému obsazení Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

5

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, přestože ho posty placenými hnutím Svoboda a přímá demokracie – SPD, výrazně podporuje facebookový profil @tomio.cz. Neplacené posty v jeho prospěch publikuje např. facebooková stránka @radimfiala.cz.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát nemá přehledný a jednotný kalendář, ve kterém by dopředu informoval o nadcházejících akcích v rámci kampaně. O některých akcích s krátkým časovým předstihem informuje na svém facebookovém profilu formou příspěvků (např. zde) či ex-post na své webové stránce.

5