Danuše Nerudová

Ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně (2018-2022), bývalá předsedkyně pro Komisi pro spravedlivé důchody (2018-2020). Danuše Nerudová oznámila svou kandidaturu 31. května 2022. O prezidentské křeslo se uchází jako občanská kandidátka. Danuše Nerudová sesbírala 82 657 platných podpisů občanů a stala se tak registrovanou kandidátkou. Její kandidaturu podpořila koalice SPOLU. Transparentní účet funguje od 4. července 2022. Další užitečné informace o Danuši Nerudové najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,1

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Kandidátka pro média uvedla, že plánuje utratit zákonem stanovený limit na kampaň v prvním kole, tedy 40 milionů Kč.

Rozpad na kategorie výdajů uvádí kandidátka pro dotazník TI ČR následovně:

21 % na strategii a poradenství

7 % na produkční náklady

18 % na kontaktní kampaň

20 % na venkovní reklamu

6 % – letáky a noviny

6 % – inzerce v tisku

20 % – náklady na propagaci v online prostoru

2 % – ostatní náklady

Současně na svém webu informuje prostřednictvím reportu o transparentnosti kampaně o doposud utracených částkách na kampaň k 15. 12.

3

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Danuše Nerudová oznámila svou kandidaturu 1. 6. 2022, ve stejný den byl spuštěn transparentní účet u Fio banky. Od 1. 6. byly dle informace na oficiální webové stránce kandidátky všechny výdaje na kampaň odbavovány z tohoto transparentního účtu ve stejném režimu, jako by byl termín voleb vyhlášený. Promo kampaň směřující k její kandidatuře ale probíhala dříve, než ji ohlásila a o této části nákladů informace chybí.
2

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidátka veřejně sděluje, že si na kampaň přispěla dvěma miliony. Na začátku prosince spustila crowdfundingovou kampaň na platformě Donio. Na svém webu v rubrice “Darujte” Nerudová taktéž uvádí kritéria pro příjem darů. Nezveřejňuje však aktualizovaný přehled dárců ani předpokládanou strukturu příjmů.

3

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidátka na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z transparentního účtu lze však dodavatele identifikovat (v popisu transakcí je uváděno IČO či jméno a příjmení dodavatele).

4

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Odchozí transakce jsou systematicky pojmenovány; vždy je uvedeno IČ či jméno fyzické osoby příjemce platby a stručný popis. Kandidátka rovněž na svém webu informuje o předcházejícím volebním účtu a důvodech jeho existence a změny účtu.

1

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Kandidátka nemá další entitu, která by jejím jménem vedla kampaň, tu vede sama jakožto fyzická osoba.
1

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidátka na svém webu uvádí přehled všech členů týmu i spolupracujících agentur.
1

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidátka nezveřejnila jména potenciálních zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (KPR), nicméně na svém webu alespoň uvádí seznam poradců a expertů, s nimiž by chtěla spolupracovat i v úřadě.
4

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidátka zveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na její kampani, a uvádí, že inzerci na nich proplácí prostřednictvím karty svázané s transparentním účtem. META Knihovna reklam jako plátce inzerce uvádí ji samotnou, platby odcházejí z transparentního účtu.

1

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidátka má na svém oficiálním webu přehledný kalendář, ve kterém informuje o nadcházejících akcích (jejích vlastních či akcích jejích dobrovolníků). Akce lze dohledat také na jejím facebookovém profilu, a to i zpětně.
1