Andrej Babiš

Poslanec a předseda hnutí ANO, bývalý premiér ČR (2017-2021), podnikatel. Andrej Babiš je kandidátem navrženým hnutím ANO. Oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta 30. října 2022. Získal 56 podpisů od poslanců, čímž splnil zákonnou povinnost získat alespoň 20 podpisů poslanců. Jeho transparentní účet, který oznámil Úřadu byl zveřejněn 4. listopadu 2022, z tohoto účtu však není financována jeho volební kampaň, ta je financována z transparentního účtu spravovaného hnutím ANO, který byl zveřejněn ve stejné době a ze kterého jsou čerpána data v následujících grafech. Další užitečné informace o Andreji Babišovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,9

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Hnutí ANO ani Andrej Babiš nezveřejňují předpokládaný celkový rozpočet ani jeho rozklad na kategorie výdajů.

5

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Nejedná se sice o občanského kandidáta, ale již od května roku 2022 aktivně jezdil v obytném voze po českých obcích v rámci komunální a senátní kampaně. Hnutí ANO uvedlo, že z výdajů na tyto aktivity zahrne 8,5 milionů do nákladů na prezidentskou kampaň, není však dohledatelný zdroj, jak k této částce hnutí dospělo.

3

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidát deklaruje, že příjmovou část kampaně pokrývá pouze hnutí ANO, finanční dary vrací dárcům, což je zřetelné i z transparentního účtu. Chybí informace o nefinančních darech (např. v aktualizovaném seznamu dárců).

2

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z transparentního účtu hnutí ANO zřízeného pro volbu prezidenta lze však dodavatele identifikovat (v popisu transakcí je uváděno IČO či jméno a příjmení dodavatele).

4

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

K prezidentské kampani byly zřízeny dva volební účty – volební účet kandidáta (pojmenovaný “Babiš Andrej”) a volební účet spravovaný hnutím ANO (pojmenovaný “ANO – PREZIDENT 2023”). První účet není aktivně využíván, platby od podporovatelů jsou vraceny (a “nedary” jsou připisovány do státního rozpočtu). Na druhém účtu jsou odchozí platby pojmenovány; je uvedeno jméno příjemce, IČ i účel platby. Z později jmenovaného odchází výdaje na kampaň.

2

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Je zřejmé, že za kampaní kandidáta stojí hnutí ANO, které deklaruje, že do jeho kampaně nebude přijímat finanční dary a zřídilo mu transparentní účet.
1

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Veřejně dostupné jsou pouze částečné informace k volebnímu týmu kandidáta v případě jeho již dřívějších spolupracovníků jako např. Tünde Bartha, Vladimír Vořechovský, Marek Prchal, dále v Babišově kampani působí třeba Aneta Zicklerová nebo Petr Svoboda (uvedeno v tomto článku). Oficiální seznam členů týmu ale neexistuje.

Spolupracující agentury kandidát taktéž neuvádí, lze je identifikovat jedině z transparentního účtu.

4

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát zveřejnil jméno předpokládané kancléřky, dle informací serveru Aktuálně.cz jí má být Tünde Bartha, bývala ředitelka Odboru Kabinetu předsedy vlády. Současně serveru sdělil i kandidáta na mluvčího prezidenta, kterým by měl být Vladimír Vořechovský.

2

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, přestože ho posty placenými hnutím ANO, i posty neplacenými, podporují např. facebookové profily @RadekVondracek73, @Vildumetzova.
5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát nezveřejnil svůj vlastní volební web, o nadcházejících i předchozích předvolebních akcích nicméně informuje skrze kalendář na oficiálním webu hnutí ANO. Na facebookovém profilu kandidáta o nadcházejících akcích informováno není.
1