Jaká kritéria budeme v monitoringu uplatňovat?

1. Publikuje strana stručný strukturovaný předběžný rozpočet? Proč to chcete vědět? Pouze předběžný rozvrh, byť […]

1. Publikuje strana stručný strukturovaný předběžný rozpočet?

Proč to chcete vědět?

Pouze předběžný rozvrh, byť stručný a obecný, umožní monitorovat finanční proudy v kampani. Zveřejnění celého účetnictví skrze on-line intranet, nebo naopak pouhý odkaz na transparentní účet nejsou skutečným řešením. V prvním případě nutíte voliče stát se auditorem se slušnou znalostí účetních postupů a praxí ve financování kampaně. V tom druhém naopak voliči ukazujete nicneříkající seznam nesrozumitelných transakcí.

 

Jak by měl vypadat?

Měl by na jednom místě stručně říkat, kolik jsou celkové plánované výdaje, jaká část z nich jde do off-line a jaká do on-line propagace (procentuálně).

V rámci off-line by měl ukazovat alespoň procentuální poměry výdajů za

– billboardy a tištěné plakáty,

– inzerce a propagaci v tištěných médiích,

– kontaktní část kampaně (pronájmy venkovní techniky, umělecké honoráře, agenturní poplatky, licenční poplatky apod.),

– mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu,

– audio-vizuální tvorba (video-spoty, jingly apod.),

– provozní náklady na kontaktní kampaň (doprava, ubytování apod.),

– náklady kanceláře,

– náklady na dobrovolníky (koordinace, stravné, cestovné).

V rámci on-line pak jaká jde do sociálních médií a jaká do zbytku on-line sféry (placená inzerce, AdWords, PR články atd.).

 

2. Je volební transparentní účet veden přehledně a pečlivě?

Proč to chcete vědět?

Volební účet umožňující vzdálený přístup, který je jedinou cestou financování kampaně, vyžaduje zákon. Ovšem ani ten není samospásný, pokud z údajů o pohybech na tomto účtu nelze vyčíst potřebné informace.

 

Jak by měl vypadat?

Popisy transakcí by měly specifikovat:

– celý název a identifikační číslo právnické osoby, je-li k dispozici, nebo jméno příjemce částky,

– účel platby, identifikaci dokladu, na jehož podkladě je platba provedena (VS),

– měly by také srozumitelně říkat, za co / na co jsou peníze vydávány.

 

3. Publikuje strana seznam všech facebookových, instagramových a twitterových profilů (individuálních i skupinových), které se oficiálně podílejí na její kampani?

Proč to chcete vědět?

Náklady na provoz profilů v politické kampani mohou být značné. Pokud strana používá (autentické nebo falešné profily) s placenými službami – v jakékoliv formě úplaty, pak tyto náklady musí být započítány do stropů kampaně. A pokud na Facebooku operují profily, které se účastní kampaně bez vědomí kandidujícího subjektu, pak se jejich provozovatelé musí registrovat u dohledového úřadu (ÚDHPSH). Bez toho, že se strany přihlásí ke svým profilům, odlišení toho, kdo porušuje zákon, prakticky není možné. Je tedy v zájmu stran i voličů, aby tak učinily.

Zdůrazněme, že seznam “facebookových” profilů je třeba považovat za minimum, ideálem je seznam profilů i na ostatních populárních on-line sociálních sítích.

 

Jak by měl vypadat?

Kandidující subjekt na svých oficiálních volebních stránkách zveřejní na začátku kampaně seznam facebookových profilů, jejichž aktivita je součástí kampaně a má charakter určitého plnění, ať už finančního nebo nefinančního. Seznam je průběžně upravován podle toho, zda se počet profilů mění.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >