Pro hodnocení jednotlivých stran sjeďte níže.

Letos aplikujeme tři jednoduchá kritéria.

1. Publikuje strana stručný strukturovaný předběžný rozpočet?

Proč to chcete vědět?

Pouze předběžný rozvrh, byť stručný a obecný, umožní monitorovat finanční proudy v kampani. Zveřejnění celého účetnictví skrze on-line intranet, nebo naopak pouhý odkaz na transparentní účet nejsou skutečným řešením. V prvním případě nutíte voliče stát se auditorem se slušnou znalostí účetních postupů a praxí ve financování kampaně. V tom druhém naopak voliči ukazujete nicneříkající seznam nesrozumitelných transakcí.

Jak by měl vypadat?

Měl by na jednom místě stručně říkat, kolik jsou celkové plánované výdaje, jaká část z nich jde do off-line a jaká do on-line propagace (procentuálně).

V rámci off-line by měl ukazovat alespoň procentuální poměry výdajů za

– billboardy a tištěné plakáty,

– inzerce a propagaci v tištěných médiích,

– kontaktní část kampaně (pronájmy venkovní techniky, umělecké honoráře, agenturní poplatky, licenční poplatky apod.),

– mzdy a dohody pro spolupracovníky a členy volebního týmu,

– audio-vizuální tvorba (video-spoty, jingly apod.),

– provozní náklady na kontaktní kampaň (doprava, ubytování apod.),

– náklady kanceláře,

– náklady na dobrovolníky (koordinace, stravné, cestovné).

V rámci on-line pak jaká jde do sociálních médií a jaká do zbytku on-line sféry (placená inzerce, AdWords, PR články atd.).

 

2. Je volební transparentní účet veden přehledně a pečlivě?

Proč to chcete vědět?

Volební účet umožňující vzdálený přístup, který je jedinou cestou financování kampaně, vyžaduje zákon. Ovšem ani ten není samospásný, pokud z údajů o pohybech na tomto účtu nelze vyčíst potřebné informace.

Jak by měl vypadat?

Popisy transakcí by měly specifikovat:

– celý název a identifikační číslo právnické osoby, je-li k dispozici, nebo jméno příjemce částky,

– účel platby, identifikaci dokladu, na jehož podkladě je platba provedena (VS),

– měly by také srozumitelně říkat, za co / na co jsou peníze vydávány.

 

3. Publikuje strana seznam všech facebookových, instagramových a twitterových profilů (individuálních i skupinových), které se oficiálně podílejí na její kampani?

Proč to chcete vědět?

Náklady na provoz profilů v politické kampani mohou být značné. Pokud strana používá (autentické nebo falešné profily) s placenými službami – v jakékoliv formě úplaty, pak tyto náklady musí být započítány do stropů kampaně. A pokud na Facebooku operují profily, které se účastní kampaně bez vědomí kandidujícího subjektu, pak se jejich provozovatelé musí registrovat u dohledového úřadu (ÚDHPSH). Bez toho, že se strany přihlásí ke svým profilům, odlišení toho, kdo porušuje zákon, prakticky není možné. Je tedy v zájmu stran i voličů, aby tak učinily.

Zdůrazněme, že seznam “facebookových” profilů je třeba považovat za minimum, ideálem je seznam profilů i na ostatních populárních on-line sociálních sítích.

Jak by měl vypadat?

Kandidující subjekt na svých oficiálních volebních stránkách zveřejní na začátku kampaně seznam facebookových profilů, jejichž aktivita je součástí kampaně a má charakter určitého plnění, ať už finančního nebo nefinančního. Seznam je průběžně upravován podle toho, zda se počet profilů mění.

 

Monitorujeme tyto strany

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >