Celkový rozpočet a plánované výdaje

Zveřejnil kandidující subjekt (strana nebo koalice) celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt prostřednictvím mediálních výstupů informoval o přibližných nákladech na kampaň ve výši cca 15 milionů korun (například zde). Detailnější rozklad rozpočtu pak strana zveřejnila na svých internetových stránkách zde.

1

Transparentní účty

Zveřejňuje kandidující subjekt pravidla pro označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby kandidujícího subjektu na transparentním účtu jsou systematicky uspořádané a poskytují určitý přehled. Necelá čtvrtina všech výdajů se ovšem nedá identifikovat pro nepřesné/neúplné údaje o příjemci nebo účelu platby (nákup zboží”, reklamní služby” a jiné). Subjekt u dodavatelů neuvádí datum narození (v případě fyzických osob) ani IČO (v případě právnických osob). Subjekt nezveřejňuje metodiku pro označování plateb.

3

Online kampaně

Publikuje kandidující subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), které budou v kampani využity? Informuje také, jak na těchto platformách využívá finance v rámci jednotlivých účtů tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby?

Subjekt na svých internetových stránkách uvádí, že na online kampani se podílejí všechny profily všech kandidátů do Evropského parlamentu (které jsou pak dohledatelné u jednotlivých kandidátů) a oficiální profily hnutí Starostové a nezávislí. Tato informace je ovšem nedostatečná, protože není jasné, jaké konkrétní profily na sociálních sítích lze považovat za oficiální a také jestli jsou tím myšleny profily s celostátní působností, anebo i oblastních buněk.

3

Volební tým a agentury

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Subjekt na svých internetových stránkách uvádí, že na volební kampani pro volby do Evropského parlamentu spolupracuje s agenturou Maven a s agenturou Unicornarmy s.r.o.

1

Dodavatelé a subdodavatelé

Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Subjekt na svých internetových stránkách uvádí, že na transparentním účtu lze nalézt veškeré výdaje spojené s kampaní do Evropského parlamentu, včetně například poskytovatelů reklamních ploch, tiskáren, výrobců reklamních předmětů a všech dalších subdodavatelů. Neexistuje veřejný závazek, že dodavatelé nepoužívají subdodavatele, je tedy možné, že někteří dodavatelé slouží k netransparentnímu přeposílání finančních prostředků.

3

Veřejné akce

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně daného kandidujícího subjektu tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v online i offline prostředí?

Na webu subjektu je přehledný kalendář, který informuje o nadcházejících akcích a o 4 posledních proběhlých akcích. Na svém profilu na sociální síti Facebook pak strana informuje i o minulých akcích, nicméně pouze většího významu. Není tak možné si udělat kompletní obrázek o minulosti veřejných akcí kandidujícího subjektu. O nadcházejících akcích si lze udělat komplexní obrázek z více zdrojů.

2

Dary

Zveřejnuje subjekt pravidla přijímání a vracení darů v rámci kampaně?

Subjekt zveřejnil pravidla pro přijímání darů. Subjekt například nehodlá přijmout dar od právnické osoby, která nesplnila zákonnou povinnost zveřejnit svoji poslední účetní závěrku v rozsahu stanoveném zákonem o účetnictví. Subjekt také zveřejňuje tabulku přijatých finančních a nefinančních darů, ta byla v době uzávěrky sběru dat prázdná.

1