STAČILO! (KSČM+SDSN+ČSNS) hodnocení

3,6

Celkový rozpočet a plánované výdaje

Zveřejnil kandidující subjekt (strana nebo koalice) celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt prostřednictvím mediálních výstupů informoval o přibližných nákladech na kampaň ve výši cca 20 milionů korun (například zde). Detailnější rozklad rozpočtu pak nebyl do uzávěrky sběru dat veřejně dostupný.

4

Transparentní účty

Zveřejňuje kandidující subjekt pravidla pro označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby kandidujícího subjektu na transparentním účtu jsou přehledné, systematicky uspořádané a poskytují tak srozumitelný přehled. Subjekt u dodavatelů neuvádí datum narození (v případě fyzických osob) ani IČO (v případě právnických osob). Subjekt nezveřejňuje metodiku pro označování plateb. Účel platby je v některých případech obecný (propagace”, reklama” a jiné).

2

Online kampaně

Publikuje kandidující subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), které budou v kampani využity? Informuje také, jak na těchto platformách využívá finance v rámci jednotlivých účtů tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby?

Koalice nepublikuje přehled profilů na sociálních sítích, přes které vede předvolební kampaň. Není tak jasné, které placené příspěvky koalice počítá do zákonného limitu na předvolební kampaň. Z transparentního účtu je pak vidět, že strana platí za propagaci příspěvků společnosti META (Facebook a Instagram).

4

Volební tým a agentury

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Koalice nepublikuje žádné informace o mediálních, PR nebo reklamních agenturách, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně. Na transparentním účtu koalice jsou pak vidět platby některým společnostem, které do této kategorie patří.

4

Dodavatelé a subdodavatelé

Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Koalice nezveřejňuje seznam dodavatelů ani jejich subdodavatelů. Na transparentním účtu lze dodavatele vyčíst. Neexistuje veřejný závazek, že dodavatelé nepoužívají subdodavatele, je tedy možné, že někteří dodavatelé slouží k netransparentnímu přeposílání finančních prostředků.

4

Veřejné akce

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně daného kandidujícího subjektu tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v online i offline prostředí?

Na webu koalice je přehledný kalendář, který ale informuje jen o nadcházejících akcích. Na svém profilu na sociální síti Facebook pak strana informuje i o minulých akcích, nicméně ne v přehledu událostí, ale ve svých obecných příspěvcích. Kompletní obrázek si tak volič může udělat jen při kombinaci více zdrojů.

2

Dary

Zveřejnuje subjekt pravidla přijímání a vracení darů v rámci kampaně?

Neexistuje veřejný důkaz o tom, že by kandidující subjekt měl politiku přijímání a vracení darů. Ve zveřejněných informacích se subjekt přísně drží zákonných povinností. Strana nicméně zveřejňuje seznam dárců i bezúplatného plnění.

5