SPD+TRIKOLORA hodnocení

3,7

Celkový rozpočet a plánované výdaje

Zveřejnil kandidující subjekt (strana nebo koalice) celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt prostřednictvím mediálních výstupů informoval o přibližných nákladech na kampaň ve výši asi 10 milionů korun (například zde). Detailnější rozklad rozpočtu pak není veřejně dostupný.

4

Transparentní účty

Zveřejňuje kandidující subjekt pravidla pro označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby kandidujícího subjektu na transparentním účtu jsou přehledné, systematicky uspořádané a poskytují tak srozumitelný přehled. Subjekt u dodavatelů neuvádí datum narození (v případě fyzických osob) ani IČO (v případě právnických osob). Subjekt nezveřejňuje metodiku pro označování plateb. Účel platby je v některých případech obecný (výdaje kampaň”, reklamní předměty” a jiné). U plateb fyzickým osobám často chybí křestní jméno, prakticky tak nelze určit příjemce platby.

3

Online kampaně

Publikuje kandidující subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), které budou v kampani využity? Informuje také, jak na těchto platformách využívá finance v rámci jednotlivých účtů tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby?

Koalice nepublikuje přehled profilů na sociálních sítích, přes které vede předvolební kampaň. Není tak jasné, které placené příspěvky koalice počítá do zákonného limitu na předvolební kampaň. Z transparentního účtu je pak vidět, že koalice platí za propagaci příspěvků společnosti META (Facebook a Instagram).

4

Volební tým a agentury

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Koalice nepublikuje žádné informace o mediálních, PR nebo reklamních agenturách, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně. Z transparentním účtu koalice lze pak vyčíst jen málo relevantních informací.

4

Dodavatelé a subdodavatelé

Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Koalice nezveřejňuje seznam dodavatelů ani jejich subdodavatelů. Na transparentním účtu pak lze některé dodavatele vyčíst. Neexistuje veřejný závazek, že dodavatelé nepoužívají subdodavatele, je tedy možné, že někteří dodavatelé slouží k netransparentnímu přeposílání finančních prostředků.

4

Veřejné akce

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně daného kandidujícího subjektu tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v online i offline prostředí?

Subjekt o veřejných akcích informuje dostatečně dopředu a zároveň jsou k dohledání i minulé akce. Není ale jednotné místo, na kterém by subjekt informoval, o akcích poskytuje kvalitní přehled profil politické strany Trikolora na sociální síti Facebook, profil strany SPD obsahuje méně informací.

2

Dary

Zveřejnuje subjekt pravidla přijímání a vracení darů v rámci kampaně?

Neexistuje veřejný důkaz o tom, že by kandidující subjekt měl politiku přijímání a vracení darů. Ve zveřejněných informacích se subjekt přísně drží zákonných povinností.

5