1,9

Celkový rozpočet a plánované výdaje

Zveřejnil kandidující subjekt (strana nebo koalice) celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt prostřednictvím mediálních výstupů informoval o přibližných nákladech na kampaň ve výši cca 10 milionů korun (například zde). Detailnější rozklad rozpočtu je pak viditelný na webu Piroplácení, včetně procentuálního vyčerpání daného rozpočtu.

1

Transparentní účty

Zveřejňuje kandidující subjekt pravidla pro označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Metodika označování plateb je veřejně dohledatelná zde. U zveřejněných plateb na transparentním účtu neuvádí datum narození (v případě fyzických osob) ani IČO (v případě právnických osob).

1

Online kampaně

Publikuje kandidující subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), které budou v kampani využity? Informuje také, jak na těchto platformách využívá finance v rámci jednotlivých účtů tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby?

Subjekt nepublikuje přehled profilů na sociálních sítích, přes které vede předvolební kampaň. Není tak jasné, které placené příspěvky subjekt počítá do zákonného limitu na předvolební kampaň. Na webu Piroplácení je vidět, jak velké částky strana hodlá zaplatit za online propagaci, ale i zde chybí informace o konkrétních účtech na sociálních sítích.

4

Volební tým a agentury

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Veškeré smlouvy o spolupráci jsou zveřejněné v Registru smluv Pirátské strany zde. Neexistuje zde ovšem možnost filtrování tak, aby si uživatel mohl vyhledat jen smlouvy uzavřené na předvolební kampaň. Informace se ale dají dobře porovnat s údaji zveřejněnými na transparentním účtu strany.

2

Dodavatelé a subdodavatelé

Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Veškeré smlouvy o spolupráci jsou zveřejněné v Registru smluv Pirátské strany. Neexistuje zde ovšem možnost filtrování tak, aby si uživatel mohl vyhledat jen smlouvy uzavřené na předvolební kampaň. Informace se ale dají dobře porovnat s údaji zveřejněnými na transparentním účtu strany. Neexistuje veřejný závazek, že dodavatelé nepoužívají subdodavatele, je tedy možné, že někteří dodavatelé slouží k netransparentnímu přeposílání finančních prostředků.

2

Veřejné akce

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně daného kandidujícího subjektu tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v online i offline prostředí?

Subjekt o veřejných akcích informuje dostatečně dopředu a zároveň jsou k dohledání i minulé akce. Není ale jednotné místo, na kterém by subjekt informoval. Kalendář na webu strany informuje o všech akcích, nicméně obsahuje velmi málo informací a často není poznat, na kterém konkrétním místě se bude akce konat. Profil strany na sociální síti Facebook pak informuje jen o významných akcích.

2

Dary

Zveřejnuje subjekt pravidla přijímání a vracení darů v rámci kampaně?

Strana má zveřejněnou politiku přijímání darů zde. Ta deklaruje, že strana nepřijme dary od osob, které porušují lidská práva, extrémně znečišťují životní prostředí, prosazují názory v rozporu s posláním a programovými cíli Pirátské strany a další.

1