Celkový rozpočet a plánované výdaje

Zveřejnil kandidující subjekt (strana nebo koalice) celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?

Kandidující subjekt prostřednictvím mediálních výstupů informoval o přibližných nákladech na kampaň ve výši do 50 milionů korun (například zde a zde), tedy zákonného limitu. Vyjádření se zároveň dají považovat za zkreslující, neboť poskytují prostor pro desinterpretaci. Detailnější rozklad rozpočtu pak není veřejně dostupný, ačkoliv ho subjekt poskytl v rámci odpovědi na dotazník.

4

Transparentní účty

Zveřejňuje kandidující subjekt pravidla pro označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?

Platby kandidujícího subjektu na transparentním účtu jsou přehledné, systematicky uspořádané a poskytují tak srozumitelný přehled. Subjekt jako jediný u dodavatelů uvádí datum narození (v případě fyzických osob) nebo IČO (v případě právnických osob). Subjekt ale nezveřejňuje metodiku pro označování plateb. Účel platby je v některých případech obecný (záloha” a jiné).

2

Online kampaně

Publikuje kandidující subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), které budou v kampani využity? Informuje také, jak na těchto platformách využívá finance v rámci jednotlivých účtů tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby?

Subjekt nepublikuje přehled profilů na sociálních sítích, přes které vede předvolební kampaň. Není tak jasné, které placené příspěvky hnutí počítá do zákonného limitu na předvolební kampaň. Na transparentním účtu není jediná platba za online kampaň. Zároveň mají čelní představitelé strany a kandidátky řadu placených online příspěvku na sociálních sítích (kupříkladu Facebook), které jasně vyzívají k volení subjektu v nadcházejících volbách.

5

Volební tým a agentury

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně?

Subjekt nepublikuje žádné informace o mediálních, PR nebo reklamních agenturách, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně. Z transparentním účtu koalice lze pak vyčíst jen málo relevantních informací.

4

Dodavatelé a subdodavatelé

Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?

Subjekt nezveřejňuje seznam dodavatelů ani jejich subdodavatelů. Na transparentním účtu pak lze některé dodavatele vyčíst. Neexistuje veřejný závazek, že dodavatelé nepoužívají subdodavatele, je tedy možné, že někteří dodavatelé slouží k netransparentnímu přeposílání finančních prostředků.

4

Veřejné akce

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně daného kandidujícího subjektu tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v online i offline prostředí?

Na webu kandidujícího subjektu je přehledný kalendář akcí, který dostatečně informuje o minulých i budoucích akcích v rámci předvolební kampaně.

1

Dary

Zveřejnuje subjekt pravidla přijímání a vracení darů v rámci kampaně?

Neexistuje veřejný důkaz o tom, že by kandidující subjekt měl politiku přijímání a vracení darů. Ve zveřejněných informacích se subjekt přísně drží zákonných povinností.

5