Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Jak transparentní je financování předvolebních kampaní?

Výsledky monitoringu financování volebních kampaní jednotlivých stran do Evropského parlamentu, který zpracovala Transparency International, nejsou optimistické. Čtyři strany z deseti nemají transparentní účet (TÚ). Některé tají složení volebních týmů nebo agentury, se kterými evidentně spolupracují. Žádná ze stran nesděluje, kolik míní vydat na mediální inzerci nebo billboardy. Z monitoringu  společnosti Admosphere vyplývá,  že ceníková hodnota reklamy překročila již  30 mil. korun. Bez kvalitního zákona o financování politických stran a institucionálního dohledu se situace nezlepší.

Jen v loňském roce obdržely politické strany a hnutí ze státního rozpočtu téměř miliardu korun. Z těchto veřejných prostředků nyní většina z nich financuje své volební kampaně do Evropského parlamentu. Nejtransparentnější informace o financování své kampaně poskytuje Strana zelených a TOP 09. Pomyslnou dvojku si zaslouží Česká pirátská strana. Střed patří KSČM, Straně svobodných občanů, ČSSD, KDÚ-ČSL a ODS. Na opačném konci hodnocení se tentokrát nachází hnutí ANO 2011 a Úsvit přímé demokracie.

Přesto je třeba konstatovat, že mnohé strany udělaly krok vpřed a je vidět určitý pokrok. „Objevují se pozitivní trendy, ze kterých je patrné, že kampaně mohou být transparentní a že stanovené požadavky na transparentnost financování volebních kampaní nejsou nesplnitelné“, říká David Ondráčka, ředitel Transparency International. Například:

  • Piráti mají registr všech smluv, které strana uzavírá
  • Zelení, Piráti a Svobodní mají kompletně otevřené účetnictví
  • Zelení dokonce zveřejňují veškeré faktury
  • TOP 09 má podrobné seznamy dárců obsahující i nepeněžité dary
  • ČSSD a KSČM otevřely specifické účty na kampaň do Evropského parlamentu, čímž učinily monitorování volebních výdajů přehlednější.

„Stále jde ale o jednotlivosti, ale pokud by je všechny strany v příštích volbách zavedly, mohli bychom hovořit o významném posunu k transparentnímu financování předvolebních kampaní“, dodává Petr Vymětal z katedry politologie VŠE.

Naopak strany, které nemají ani  transparentní  účet vzkazují voličům, ať si na informace ohledně financování jejich volebních kampaní počkají téměř rok, a to do dubna 2015, kdy budou odevzdávat svou výroční zprávu. Stále je zamlčována nadstandardní spolupráce s agenturami a inzertní slevy, kde se strany zaštiťují obchodním tajemstvím či „cenami dohodnutými s dodavateli“. V  situaci, kdy strany hospodaří s veřejnými prostředky, to je nepřípustné. Překvapivě strany nechtějí zveřejňovat ani své volební týmy a problém představuje i dotaz na dobrovolníky v kampani, kde strany ve většině případů nemají vůbec přehled o jejich počtu a prostředcích, které jsou vynakládány na zajištění této dobrovolnické činnosti. Stěží uvěřitelné se jeví odpovědi o transparentních dárcích, pokud poslední jsou  z roku 2013. Časté je i konstatování, že  s žádnými agenturami nespolupracují, na jejich účtech jsou však dohledatelné platby agenturám zprostředkujícím reklamní či produkční služby.

Celkový objem reklamního prostoru v ceníkových cenách je výrazně nižší než u předchozích voleb. Za období leden – duben 2014 činí 30 398 000 korun.  Největšími inzerenty jsou:

  1. ANO 2011                           13 061 000 Kč
  2. ODS                                      5 907 000 Kč
  3. ČSSD                                    4 478 000 Kč
  4. KSČM                                   1 347 000 Kč
  5. TOP 09                                 1 291 000 Kč

Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.)

Kompletní tabulka je zde.

Podle Starcom MediaVest Group, jedné z největších mediálních agentur v ČR, je na mediální kampaně v takovémto objemu poskytována často až 50% sleva z ceníkových cen. „ I tyto částky jsou příliš vysoké na to, aby protékaly stranickými účty bez institucionální kontroly. To se nyní při absenci kvalitního zákona o financování politických stran děje. Čekáme na návrh z ministerstva vnitra, který by měl pravidla výrazně zpřísnit,“ připomíná Tereza Zběžková z TI.

Součástí monitoringu financování volebních kampaní do EP 2014 je také využití mobilní a webové aplikace ZmapujTo, určené k zaznamenávání billboardů jednotlivých stran. Na stránkách projektu Transparentní volby se tak nachází mapa ČR s téměř 170 billboardy, které byly vyfoceny z mobilního telefonu a odeslány prostřednictvím aplikace ZmapujTo. „Smyslem této akce je vyslat signál veřejnosti, že mohou vyvíjet tlak na politické strany i tím, že budou fotit billboardy a sdělovat jim tak, že na transparentním financování záleží“, vysvětluje David Ondráčka, TI.

Partnerem projektu Transparentní volby je Fond Otakara Motejla.  Velký díl práce na něm odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Aplikaci ZmapujTo zdarma poskytl EnviWeb.

Přílohy:

1. Jakou známku by obdržely strany z transparentního financování svých volebních kampaní?

Známka Strana
1 Strana zelených, TOP 09
2 Česká pirátská strana
2- KSČM
3 Strana svobodných občanů, ČSSD, KDU-ČSL, ODS
3- ANO 2011
4 Úsvit přímé demokracie

2. Počty billboardů vyfocených v mapě billboardů, podle jednotlivých stran:

Politická strana /hnutí Počet zaznamenaných billboardů % z celkového počtu
ANO 2011 41 25%
ČSSD 34 21%
ODS 44 27%
KDÚ – ČSL 9 6%
TOP 09 10 6%
KSČM 2 1%
Hnutí Úsvit 3 2%
Strana zelených 5 3%
Česká pirátská strana 0 0%
Strana svobodných občanů 11 7%
Ostatní 3 2%
Celkem 162 100%

Mapu billboardů najdete zde.

Tags: