Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Jak otevřeně financují své kampaně další strany?

Níže najdete reakci Martina Bursíka, předsedy LES, na výsledky monitoringu financování kampaní politických stran:

Zaujal mne Váš projekt Transparentní volby, který mapuje transparentnost výdajů na volební kampaň. Rozumím tomu, že jste do analýzy nezařadili všechny kandidující strany. Přesto, očekával bych, že základní rešerše uděláte a ve výsledku zmíníte. Kdyby totiž kdokoli z autorů projektu kliknul dvakrát myší, dostal by se prvním kliknutím na webové stránky Liberálně ekologické strany www.stranales.cz a druhým na Transparentní účet (pod kolonkou Financování strany). Ocitl by se ve výpisu Fio Banky. Je-li cílem projektu povzbudit strany, které považují za důležitý atribut stranické politiky transparentní financování a kriticky se vyjádřit ke stranám, jejichž financování je temné, pak se Vám to bohužel v našem případě nepodařilo. Opakuji, dvojí kliknutí myši.

Na webu máme uvedeno: „Strana LES má nastaveno etické a transparentní prostředí pro financování, kdy ve stanovách jasně zakazuje, a de facto ani neumožňuje jakékoliv nejasné či netransparentní jednání v oblasti darů straně. Má pouze jeden, transparentní účet u FIO banky, na kterém jsou vedeny všechny bezhotovostní operace, příjmy, a výdaje. Pokud není provedena identifikace, nebo není podepsána v případě adekvátní částky daru darovací smlouva, dar nelze přijmout.“

Zvažte prosím, zda výsledky Vašeho průzkumu nedoplníte.

S pozdravem,

Martin Bursík, předseda LES

Děkujeme za tento příspěvek!

Tags: